Symud i'r prif gynnwys

SF.F OYFRWNG GWYBODAETH AC HANESION CYFFEEDINOL. Cyf. XVI.] IONAWR, 1857. [Pris 4c. CYtitS W VSI AB. TRAETHODAIT, &e. Bjt Goftant Miss Lvdia Thomas......... 1 S vr Charles Napier a Syr lt. Peel ...... 4 Dalen o Nod-Lyfr Llawfeddyg............ 7 Melchizedee ..".................................. 11 Tafarnau Agored ar y Sabboth........... 13 Y Bugail a'r Bachgen........................ 13 Pregèthwyr Bon y Clawdd.................. 14 Perlau o'r ProfFwyd Esay .................. 15 Atemoj» .............................ì............ 16 Gofyniadàh .................................... 1C BARDDONIAETH. Galareb i'r diweddar Raehel Davies Gwen í'y Arglwydd ....................... Y Diniwed yn eael ei achub ........... Llinellau ...................................... &£§£&) HANESION CREFYDDOL. €8Ü®$> Jubili Attirofa Pontypwl.................. Cyfarfodydd Blynyddo!: — Tredegar ...................................... Crughywel ................................... Cyfarfod'TrimisolswyddGaerfyrddin... ——— Trimisol Mynwy .................. -----------Misol Gorllewihol Morganwg -----------Misol Bro Morganwg........... ■ Darlithio. Cymmanfa Swydd Benfro Middlesbro', Caerefrog ... Agoriad Capel................. 1!) ì 19 i 20 i 20 20; 20 I 20 , 20 ! 20 í 21 I Cwrdd Chwarter Dosparth Isaf yr Hen Gymmanfa .........................'.......... 22 Adagoriad Ebenezer," Aberafon............ 22 At y Pareh. .1. Jones, Merthyr............ 22 Cenadiaeth y Bedyddwyr .."............... 22 Dospurth yr Ysr/ol Sabbotbol:— Capel Seion, Tondu ........................ 23 Y Geiniog a Ladratwyd .................. 24 Maewoofion.................................... 25 Bedyddiadau ................................. 26 HANESION GWLADOL. Marwolaeth Father Matthew ............ 27 Llongddrvlliad ger Marloes ............... 28 Feliníbel".......................................... 28 YTroubadour.................................... 28 Merthyi-Tydfil ................................. 29 Y diweddar Mr. S. Evans.................. 29 Ymweliad ei Mawrhydi â'r Resolute ... 29 Corwynt yn y Bahamas ..................... 30 Tuamor:— Ffrainc............................................. 30 Persia ............................................. 30 Prwssìa ........................................... 31 Naples............................................. 31 Yspaen............................................. 31 Germani .......................................... 31 China ............................................. 31 America.......................................... 32 Peiodasau....................................... 32 Mar-wolaethau .............................. 32 Amiiywiaiíthau ,.............................. 32 CAEÍtDYDD: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAK WILUAM JONES, HEOL DUC.