Symud i'r prif gynnwys

Y BEDYDDIWR, SEP ÇYifl&WÎÎG GWYBODAETH AC HANESIÖN CYI^REPINOL, Ctf. XVII.] EBRILL, 1858. [Pbis 4c CTN"3T WTSI as . TRAETHODATJ, &c. Hanes a Dylanwad Crefydd ar Gymru 97 Merthyriad yr Apostolion.................. 101 Breuddwyd y Teithiwr..................... 103 Dydd Ieehydwriaeth........................107 GOHEBIAETHAU. Tafamau agored ar y Sabboth............110 Llyfr Hymnau i'r Bedyddwyr............111 Bedydd Babanod yn y Ffos............... 112 Y Parch. T. Evans, y Cenhadwr......... 113 Sylwadau ar Ysgrif Mr. A. B. C....... 113 .ATEBION AGOFYNIADATJ. AtebiTotal, Glantaf........................ 115 At y Barch. J. P. Wijìiams, Taber- nacl, Maesteg ..............................115 At y Pafch. J. Rowe, Risca,,.............115 BARDDONIAETH. ^Tri Phennill o GÍod i " Gymdeithas y Gweithwyr," Aberdulais...............116 Teimlad Tad uweh Bedd ei Blant......116 PennüUon, er Cof am Wm. Roberts ... 116 YBoreu.........................................116 Awdl ar Grist, o'r oruwch Ystafell i'r Groes.........................................b 116 HANE8ION CBEFYDDOL. , Cyfarfod Blynyddol Cymdelthas y Bedyddwyr Cymreig yn Llundain... 118 Cufarfodydd Misol:— tîarmel, Dyfed.............................. 119 G^UewmMprganwg................._M. 11?) Gosod Sylfaen.................,...............119 ^GwobrwyoHenWeiaidoç '..'.............. 120 Sefydliad y Barch. Lewis Lewis ya Nghaerfyrddih..............................120 Çyfarfod Adroddiadol Bethel, Tre- hOafl...........................................120 Anrhegu Gweinidog .......................120 Bedyddiadau :— Cefncoedycymmer........................'120 Calfaria, Aberdâr ..............,......... 120 Canton, Caerdydd........................120 Aberdulais................................... 121 Beläiáhiá, Clỳdach........................ 121 Libanus, Waunclyndaf „................ 121 Taibach....................................... 121 Aberafan.................................... 131 Penygarn, Tabemacl, Pontypwl ....121 Trefdraeth.................................. 121 MAEWGOFION. John Jones.........................*..........121 ThomasMorgan.............................. 121 Eüzabeth Hughes...........................121 Joseph Bowen................................. 122 Miss Margaret Thomas..................... 122 Margaret Morgans........................... 123 Ann John................................,...... 123 Mrs. Eh^abeth Wiüiams ,.....„..........,123 HANESION GWLADOL. Y Byd Dinasàidd............................124 Yr Ymerawdwr Napoleon a'r Saeson. 125 Diwygiad Crefyddol yn Bohemia....... 125 Achos Mr. Hodge.........................'.. 125 Ymadawiad Dr. Livingstone............ 125 Adfÿwiad Crefydd yn America .........125 Ffordd Newydd i Ledrata................ 125 Effaith y Ddioden ...........,...'...........125 Daeargryn yn Corinth.....................125 Llofruddiaeth a Hunan-laddiad......... 126 Dienyddiad yn Àbertawy.................. 126 Bywgraffiad Syr H. Havelock..........126 "Luck-now"..................................126 Heddgeidwaid Ewrop.................,.,.. 126 Arddangosiad Mawr araü ................ 126 Yr"HafDyfodol.............................. 126 Iarll Derbyyn Awdwr.....v..............,126 Dyina hi yn awr!............................ 126 Gwibseren Newydd.........................126 "Old Humparey"...........................126 Y "Lefiathan".................-.............. 126 HANESION TBAMOB. India..............................................127 Genedigaethatt..............................126 Päiodasau..................................... 126 Manion.....................,__,..,............ 128 CÀERDYDD: ABÖBAFFWYD A CHYHOEDBWYD GANv WILLIAM JOSE8, HEÖL DTTC,