Symud i'r prif gynnwys

FIAT JUSTITIA RUAT CCELUM." Y BEDYDDIWR, SEF CYFRWNG GWYBODAETH AC HANESION CYFFREDINOL. Cyf. XVII.] MEHEFIN, 1858. [Pris 4c. C Y N W W Y S I Ä 3> . TRAETHODAU, &c. Duw a wnaeth o un gwaed bob Cenedl o Ddraion.................................... 161 Tragwỳddoldeb .............................. 163 Y Derẁycldon Prydeinig.................. 164 Synagogau Iuddewig........................ 166 Ÿ Pwysigrwydd o drefn yn y Defnydd- iad 'o'n Hamser ........................... 167 Hyfforddiadau i Ddarllen y Bibl ...... 168 Caru Duw....................................... 169 Darnau Detholedig......................... 174 ATEBION A GOFYNIADAU. Gofyniadau .................................... 177 Dehongliad .................................... 177 Dychymyg .................................... 177 BARDDONIAETH. Marwnad er Coffadwriaeth am Daniel a Lettice Evans, Merthyr............... 178 Ffydd............................................. 178 DaioniDuw.................................... 178 HANESION CREFYDDOL. 1' Gcnhadacth :— Cymdeithas Genadol v Bedyddwyr 179 Morlaix, Llydaw........"................... 181 Cymdeithas GenadolGartrefol y Bed- 'yddwyr yn Morganwg ............... 182 Gair at Eglwvsi y Bedyddwyr yn y üywysogaeth .............................. 182 Ci/farfodydd Bìynyddol:— Cyfarfod Blynyddol y Fibl Gym- deithas .................................... 183 Cyfarfod Blynyddol Taberhacl,Pem- bre .......................................... 183 Cymmanfa Flynyddol Manceinion...... 183 Cyfarfod Chwarierol:— Rhan Uchaf Sir Benfro a rhan Isaf Sir Aberteifi.............................. 183 Morganwg ................................. 184 Mynwy....................................... 184 Sefydliad Gweinidog........................ 185 Etto etto .......................... 185 Etto etto ........................... 185 Ail-Agoriad Capel Studley, Swydd Warwick.................................... 185 Dosparth tr Ysgol Sabbothol :— Gwers ar y Goleuni cyntaf............ 186 Derwen Deg, Llvsfaen.................. 187 Cyfarfod Chwarterol yFelinfoel...... 187 Cwmfelin yn Pontaberbargod......... 188 Bedyddiadau :— Aberteifi.................................... 188 Cwmafon .................................... 188 Llansawel.................................... 188 Llantrisant ................................. 188 Libanus, Waunclynda .................. 188 Troedyrhiw................................. 188 Panty'celyn ................................. 188 Bethânia", Clydach........................ 188 Tabernacl, Maesteg ..................... 188 Glanyferi .................................... 188 Penuel, Cilgerran, Dj-fed............... 188 Aberdulais ................................. 189 Amlwch....................................... 189 MARWGOFION. Mr. D. Thomas .............................. 189 Mr. Peter Jones.............................. 189 HANESION GWLADOL. Y Byd Dinasaidd ........................... 190 Darlith ar Syr H. Havelock ............ 190 Dull Newydd o Fedydd..................... 191 Llofruddiaeth Ddychrynllyd mewn Swyddfa Argraffỳddol .................. 191 Gwningod....................................... 191 Claddu Pregethwr yn Fyw............... 191 Dr. Livingstone ...'........................... 191 Manion.......................................... 192 Yr Hanesion Tramor ar yr Amlcn. CAERDYDD: ARGIÌAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN WILLIAM JONBS, HEOL DUC,