Symud i'r prif gynnwys

FIAT JUSTITIA RUAT CCELUM.' SF.r CYFltWNO GWYBODAETH AC HANE8I0N CYFFEEDINOL. Cyf. XVII.] GORPHENAF, 1858. fPiüs 4c cîirirwTSiAD. TRAETIIODAU, &c. Yr Adgyfodiad Cyntnf ............. Yr Adí'ywiad Amerieanaidd....... Llinellau Coffad wriaethol am Eleanor Morris..................... Cristyn Sylfacn ...................... DarUen.— Gair i'r leuainc......... Eisteddfod ürddasol Caerdydd.. Tystiohreth Am gylchiadol......... Arabia____........"...................... ADOLYGIAD Y WASG. Holwyddoreg ar yr Y'sgol Sabbothol... 193 195 137 199 200 201 204 206 207 GOHEBIAETH. Bedydd Babanod yn y Ffos............... 20S ATEBION A GOFYNIADAU. Ateb............................................... 209 Gofyniadáu .................................... 209 Dychymyg...................................... 209 BAItDDONIAETH. Calfaria.......................................... 210 Liinellauo Deimlad.......................... 210 HANESION CREFYDDOL. Y Genhadaeth :— India........................................... 211 Cymmanfaocdd:—■ Cymmanfa Mynwy........................ 212 Cymmanfa Morganwg................... 213. Yrllen Gywmaufa........................ 214 Cyfarfodydd Bìynyddol:— Treffynon.................................... 214 Axtvn, ger Treffynon.................... 214 Bcthania, Maestcg........................ 214 Cyfarfod Chuarterol:— Dosparth Isat' flwydd Gaerfyrddin... 215 Cyfarfod Misol.•— Gorllewin Morganwg.....,............... 215 Ail-Agoriad y Ddinas....................... 215 Symudiad G weiniüog........................ 215 Ordeiuiad Gweiüiüog.......................' 215 DOSFAHTII YS YsGOL S.Í.BBOT1IOL : — Y Jubili....................................... 215 CapelSeion, Merthyr..................... 210 Bedtddiadau:— Casbach....................................... 217 Treífynon.................................... 217 Soar," Graigarw............................. 217 Tabernacl, Caerdydd..................... 217 Troedyrhiw.................................. 218 Canton........................................ 218 Siloam, Sketty.............................. 218 Bethania, Ciydach........................ 218 Aberdulais.................................... 218 Cydweli....................................... 218 MARWGOFION. Mrs. Amy Evans.............................. 218 Mrs. Wilîiams................................' 218 Y' Parch. J. 1). Thomas..................... 219 IIANESION GWLADOL. Y BydDinasaidd.............................. 219 Taniad Arswydus yn Ngwaith Glo Bryndu, Pil, Morganwg................ 220 Dedfryd am weithioary Sabboth...... 221 Eisteddfod Caerdydd........................ 221 Adroddiad y Cofrèstrvdd Cyffredinol... 222 Mr. Ilarey yn dofi Asyn Gwyllt......... 222 Y" Wibsereií Ddysgwỳliedig............... 222 IIANESION TRAMOR. India ............................................. 223 Priodasau...............,...................... 223 MAHWOi.AEiriAU.............................] 223 Manion.......................................... 224 CAERDYDD: AIIGRAFFWYD A CHỲHOEDDWYD GAN WILLIAM J0NE8, HEOL DUC,