Symud i'r prif gynnwys

"FIAT JÜSTITIA RUAT CCELUM." Y BEDYDDIWR, SEF CYFRWNG GWYBODAETH AC HANESION CYFFREDINOL. Cyf. XVII.] HYDIIEF, 1858. [Pbis 40. C Y N N WTSIÂD. TRAETHODAF, &c. Llofruddiaeth y Grogbren ...............289 Cofiant Mrs. M. Harris .................. 227 Pregeth fer ar Mat. vL 9.................. 299 Darnau Detholedig........................... 300 Tystiolaeth Amgy lchiadol ............... 302 ADOLYGIAD Y WASG. Ffordd Newydd i Ddofi Ceffylau ----- 304 Y Byd cyn Adda.............................. 305 Y Diwygiad Crefyddol yn America ... 305 ATEBION A GOFYNIADAU. Atebion...................„..................... 306 Gofyniadau.................................... 306 BARDDONIAETH. Y Cynhauaf.................................... 307 " Aros Haf, O aros Haf .................. 807 I Ardeb Meiriadog a'i Briod ............ 307 Breuder Einioes.............................. 307 HANESION CREFYDDOL. Y Genhadaeth:— Fernando Po .............................. 308 Athrofa Hwlffordd........................... 309 Capel Newydd Llydaw..................... 310 Cyfarfodydd Blynyddol:— Helrgain, Ffiint........................... 310 CefnMawr ................................. 310 Llwynhendy................................. 310 Oyfarfod Chwarterol:— Dosparth Isaf yr HenGymmanfa... 310 Sefydliad Gweinidog........................ 311 Agoriad Addoldy, Cwmdwr, Morgan- wg ........................................... 311 Agoriad Addoldy, Capcoch, ger Aber- dâr ............................................. 311 Treffynon—Brwrdr wedi ei hennill... 311 Gwyl Dê Ynysfach, Ystrad-Dyfodog. 312 DOSPAETH YR YSGOL SABBOTHOL î — Hen Forwr a'i Ferch..................... 312 Cylchwyl Tabernacl, Caerdydd...... 313 Bedtddiadau :— Penyfaì....................................... 313 Ynysfach, Ysrrad-Dyfodog............ 313 Bethania, Clydach........................ 313 Bethel, Merthyr........................... 313 Llanuwchllyn"............................. 313 Cefnmawr.................................... 313 Llanllugan ..............'................... 313 Pontaberpengam........................... 313 Llanfair....................................... 314 Trefdraeth ................................. 314 MARWGOFION. Y Parch. D. D. Evans ..................... 314 Mrs. Mary Dayies ........................... 314 HANESION GWLADOL. Y Byd Dinasaidd.............................. 315 Anrhegu v Parch. J. Emlyn Jones ... 315 Eisteddfod Cynwil Gaio .................. 316 Llofruddiaeth aChyfaddefiad............ 317 Cvfrwvsdra Lleidr........................... 317 Y'Cadfridog Peel a'r Heddgeidwad ... 317 Gwroldeb Menywaidd ..................... 817 Darlith ar America........................... 318 Dirwestwr Haelfrydig..................... 318 Y Wibseren.....„............................ 318 DaüerSylw .................................... 318 HANESION TRAMOR. America.......................................... S18 China............................................. 319 India............................................. 319 Rwssia .......................................... 319 Twrci............................................. 319 Genedigaethau.............................. 819 Priodas......................................... 319 Mauwolaeth................................. 319 Manion.......................................... 320 CAERDYDD: ARGBAFFWYP A CHYHOEDDWYD GAN WILLIAM JONES, HEOL DUC,