Symud i'r prif gynnwys

«B 'FIAT JUSTITIA RÜAT C<ZLUM." Y BEDYDDIWR, SEF CTFEWNG GWYBOPAETH AC HÀNESION CYFFREDINOL. Cyf. XVII.] TACHWEDD, 1858. [Pris 4c. CV3ffSTW YSI &s, TRAETHODÀU, &C Llofruddiaeth y Grogbren............... S21 Aduiam, Llansarnlet........................ 330 Y Gonharìaeth yn (îower.................. 331 Darnaú Diítholêdig........................... 331 Cymdeithas Gctthedlaetfcol i Weinìá- "ogion v Bedvdrì\vyr ..................... 334 Rhyddid*Creiýddol.......................... 336 ATEBION A GOFYNIADAU. Atebion.......................................... 337 Gofyuiadau.................................... 337 BARDDONIAETH, YWladWell................................. 338 Angeu, Gelvn Dynolryw.................. 338 Y Nefoedd.".......'.............................. 338 Fennillion Dirwestol........................ 338 Englynion....................................... 339 HANESION CREFYDDOL. Y Genhadaeth:— India..................................... ... 340 Cymdeithas Genhadol Artrefol Mor- ganwg .................................... 340 YGenharìaelh yn Gower............... 341 Capel Newydd'Llydaw.................. 341 Cymmanfa Gaerodor.....,.................. 341 Cwrdd MisolBro Morganwg............ 341 Agoriad Capel Nantyffln.................. 342 Agoriad Capel Sion ........................ 342 Darlitb yn Bethesda........................ 342 Urctdiarì Mr. Seth TÌiomas ............... 3-12 Gwyl de Salem, Cymmer.....„........... 34.3 Cylêhwyl Carmel/PontlHw............... 343 Cylehwyl Bcthel, Aberhonddu ......... 343 Cŷlehwỳl Sion, Pontypool ............... 344 " ìiwỳl Bethel, Me'rtbyr............... 344 Ysool Sabbothoi :— rawon........................ 344 Bedtddiapaü :— Adulam, Llansamîet..................... 841 Carmel, Pontlliw........................... 344' Llanuwehllya.............................. 344 Penuel, Cügerran ........................ 344 Penybryn.................................... 344 Middîesbro ................................ 345 Cranc-street, Pontypwl ............... 345 Betheì, Merthyr........................... 346 Penyfai...................................„.. 345 Lìantrisant ............:.................... 345 MARWGOFION. Pareh. W, Williams........................ S45 Mary Lloyd.................................... 345 Iago Thomas ................................. 346 Marv Jones.................................... 346 WüTiam Thomas.............................. 34Ö DavidEdwards .............................. 346 HANESION GWLADOL. Y Seren Gvnffonog ........................S47 Eisteddfod'Genedlaethol Dinbych...... 347 Ewyllys y Cardotyn ........................ 348 Tabernacl Newydd Mr. Spurgeon...... 343 Dinystr Agerlong gan Dân............... 348 Amgyîchiad Hynod ........................ 348 Cofgolofn Newton yn Grantham ...... 349 Gwraìg yn edrych am Dafod eiGwr... 349 Dygwyddiad IÌynod........................ 349 PwllGloar Dàn.............................. 349 Lledueniarì yr Ysgrytbyrau ............ 340 Erledigaeth Babaidd........................ 350 Agërlongau 0 Galway i America .,..,. 350 HANESION TRAMOR. America....................,..................... *"û Ffraìnc .......................................... S51 Naples........................................,. 351 Rwssia ..........................................S51 Chma............................................. 351 India ............................................. 351. Friodasau.....................................351 Maniox..........................................352 CAERDYDD: ARGRAJFWYD A CHYlTOEDDWrD GAJT WtLELUÍ «5»*!, HEOl DUC,