Symud i'r prif gynnwys

IE^jSIDI, 1859. Y PARCH. 0 H SPÜRGEON j iddo djwaffl dagrau, Gweddiwyd eü. YJN CAbiJAUi. i waith cyn deehreu pregethu. Gosodwn Ae ddydd Mereher, Gorphenaf 20fed, j o ílaen ein darllenwyr frasliniad o'r ymwelwyda'rlleuehodgangynnulleidfa ! bregeth. Dechreuodcí Mr. Spurgeon í'el íluosocaeìi nag a welwyd yraa er ys j y canlyn :— blynyddau meithion. Daeth tyrfa, nifer : Gyfêiìlion hoff.—Yr wyí' yn erfyn yn 'yr hon a amcangyfrifwyd yn amrywiol j daer ac yn ostyugedig, am eieh gwedd- 0 5000 i 7000, ynghyd, igae, i wrandaw j iau drosof, fel y bydd i mi feddu y dawn dwy bregeth gan yr areithiẅr poblog- : i bregethu yr efengyl-i'chwi beddyw aidd ragenwedig. Codwyd hanner coron gyda nerth. Nid wyí' yn cofio fy mod am fynediad i'r eisteddleoedd agosaf i'r i erioed wedi teimlo fy ngwendid yn fwy pregethwr, a swllt am y rhai tueefn i'r nag yr ydwyfyn ei deimlo yr awrhon. rheiny, ond cyn dechreu y gwahanol j Pan gofiwyf am y duwiolion ag yr ydych oedfaon, gollyngwyd pawb i mewn yn \ wedi cu gwrando,—dynion ag y bydcí eu ddidraul. Yr oedd yr elw yn myned j henwau yn teilyngu pareh tra parhao at dalu y ddyled ar Gapel newydd y ; enwau ar y ddaear,—nid wyf yn beiddio Bedyddwyr yn Casbach, yr hwn a gost- I fy mod yn meddu y galluoedd i ddilyn iodd* oddeutu £2000. Cytunwyd a ! rhai enwogion ag sycìd wedi eich anerch. cherbydresau neiilduol i gludo ymwel- j Gnd beiddiaf ddweyd hyn,—er dichon wyr o wahanol leoedd yn yr ardaloedd I íod genyeh weinidogion yn Nghymra amgylehyuol. Darfu i hyn, ynghyd ajag a fedrant bregethu yr cfeiìgyl yn gosocüad*y pris am y mynediad i mewn, I w^ell na myfi,—nid oes ntb a fedr bre- gynhyrfu un o'r newyddiaduron dydd- gethu gwell cf'engyl. Yr un yw yr iol Seisnig i ysgrifenu erthygl lled efengyl o'r dechreu i'r diwedd,—a'r un angharedig a chwerw yn erbyn Mr. ■; Gwaredwr y mae hi yn ei osod allan, yr Rpurgeon. At yr erthygl hwn cyfeir- I hwn sydd yn barod i dderbyn y gwaelaf, iodd y boneddwr parehus, ar diwedd un i y gwanaf, y mwyaf enog a'r mwyaf' o'r oedfaon, mewn duildigrifol a chwar- | aflan. Ysbryd Duw a orphwyso arnom eugar. j yr awilion ! Ceir fy nhestun yn y 5cd Gollyngwvd y eyhoedd i mewn awr a \ adnod o'r 28ain bennod o Matthew, yr hanner cyu dechreu yr addoliad. Aeth | hon sydd fel y canlyn :—" A'r angel a Mr. Spnrgeon yn union wedi cyrhaedd ' atcbodd ae a ddywedodd wrth y gwrag- v lle, i'r esgynlawr, yrhwn oeddwredi ei edd, nac ofnwcli; canys mi a ẅn mai floi, er cadw allan danbeidrwydd yr haul ceisio ycìych yr Iesu, yr hwn a groes- yn gystal a'r gwlaw. Yn íf'odus ni hoeliwyd." (Darlîenwyd y testun jrn ddarfu iddi wlawio^yn ystod yr oedfaon, j Sghymraeg gan y Pareh. T. Davies.) ond bu cawod lled bwysig yn yr amser ; Sylwodd y pregethwr fod yr angel rhwng y ddwy oedfa. Yn y boreu, ar wed'i tafiu ei olygon tanbaid, yn ei dys- 01 gweddio, ceisiodd y pregethwr gah y ! gleirdeb gogoneddus, argeidwaidybedd, gynnulleidfa ganu hy«an ar dôn a elwir I ac wedi eu gorthreehu hwynt â dj*chryn; yr hen lOOfed. D^ilynodd hyn trwy i aethant raegis yn feirw, ac ri adawyd? ddarllen-yr 28fed- bennod o Matthew, I ysbrydiaeth ynddynt Gerllaw safei ac esboniodd y bennod mewn dull eglur ; dwy fenyw egwan; nid oeddent hanner a hynod o darawiadol. Wedi gorphen J mor gryfed a'r milwyr nerthol yma, y y (îarlleniad, rhoddwyd allan hymn rhai oeddynt wedi gwynebu angeu mewn ijynu-aeg, gan y Parch. Thomas Daviés, i llawer brwy-Ir. Dechreuoddy menywod Llyitydd Coleg, Hwlffordd. Tra yr ; grynuheí'yd ; oud tafloddyr angel gndd- oeddidyncanu yr hymnhoii,effeithiwỳd | len dros danbeidrwydd ei ddysgleirdeb, ar ddmlada-tí Mr. Spurgeon, nes peri j gosododd y i'eliten oV ueillclu, a thròdd Rhif. 213.—Cyf. xviii. ;î3