Symud i'r prif gynnwys

FIAT JUSTITIA RUAT CCELUM." Y BEDYDDIWR SEF CTERWÎÎG GWYBODAETH AC HANESIOÎT CYFFREDINOL. Cye. XVIII.] RHAGFYR, 1859. [Pkis 4c. cynriîWT jiab, TEAETHODAU, &c. Y Ddylcdsẃydd o Ddilyn Duw......... 353 Y Gràso Gariad.............................. 356 Darluniad o'r Annuwiol .................. 302 Atebion i Oíyniadau Beread ............ 365 Crefydd y Cliineaid ........................ 307 Trefniad Bywyd Dynol..................... 368 ATEBION A GOFYNIADAÜ. Atebiad i un o Ofyniadau Hogyn yn MedyddiwrHydref .................."... 369 Hen Lyf'rau................................... 369 Dychymyg .................................... 369 BARDDONIAETH. Pryddest Ooffadwriaethol am y Parcb. î. Kenvin.................................... 370 Llinellau er Coffadwriaeth ain Miss Anu Thomas, Llansamiet............... 371 Englynion ar Farwohieth Merch A.W. Jarvis, Ysw., Canton, Caerdydd ... 38 HAN ESION CUEFYDDOL. T Genhadaeth:— India—Delhi .............................. 372 Ffrwytb.au Llafur Cenhadoi yn Ne- beudir India, ac vn Ceylon......... 373 Lìydaw— Morlaix........................ 373 Cyfarfodydd Chwarterol:— Morganwg ................................. 375 Dosparth isaf yr Hen Gymmanfa... Cyfarfod isoì:— Dosparth Deheuol Sir Gaerfyrddin . 37C Cyfarfodydd Blynyddol:— Ehenezer, Aberafan ..................... 37<J Gwawr, Aberaman........................ 377 Llwyddiant Crefydd yn Beulah......... Cupel Sion, Tonciu........................... Dospaäth yr Ysool Sabbothol :— Feìinfoel .................................... Penuel, Pentyrch ........................ Bedyimiiadait :— Bestlah ......................................." Pontaberpengain, Cangen o Hen- goed ....................................... Adulam, Llansamlet..................... Elim, Penydarran........................ Felinibel.................................... Llysfaen .................................... Libanus, Trefforest ..................... 'Pwyngwyn ................................ Neîyii...."...................................... Gwûeîod-y-Garth ........................ Pentyrch .................................... Tabemacl, C'aerdydd..................... Capel .Sion, Tondu........................ Nebo, Glyn Ebwy ........................ Caerphüiy.................................... MAUWGOFION. Elinor Wüliams.............................. 379 W. Thomas .................................... 380 John Griffiths................................. 380 HANESION GWLADOL. Y Tywydd Garw—Llongddrylliad y Eoyal Charter, a Llongau ereili ... 381 Y Newyddiaduron Ffrengig a'r'fimes 382 HANESION THAMOE. Dvddimiad y Chwil-lys Pabaifld ...... 382 Itaìi ............................................. 382 Genedigaeth.................................... 382 Priodas.......................................... 382 Cynnwysiad.................................... 383 CAERDYDD: ABGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN WILLIAM JONEÖ, HEOL DUC,