Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

4. YR EFANGYLYDD; NEU AC O HANESYDDIAETH GREFYDDOL A GWIiADWRlÄETHOL. DAN OLYGIAD GWEINIDOGION YR ANYMDDIBŶNWYR. Yr elw deülíedig oddiwrth y Gwaith i gael ei ddefnyddio at achosion elusengar. Rhif. 4. EBRILL, 1831. Pris 6ch. CYNNWYSIAD. TRAETHODAU. Traethawd ar Barhad mewn Gras .. 101 Anghrist........................ 105 YrEfengyl...................... 107 DilynCrist...................... 110 YBydCrefyddol.................. 111 Ymbarottoad i'r Wlad Well........112 Yr Esgeulusdra..................113 Canu Mawl...................... 115 Yr Agoriadau.................... 116 Prophwydi...................... 118 Caethion yr India Orllewinol......119 Y Goruchwiliwr Duwiol .......... 120 Cariad Brawdol.................. 120 Attebion ...................... 121 GOFYMADAU.................... 121 BARDDONIAETH. YBaban ........................122 YBibl.......................... 122 Penniliion a gafwyd mewn Areithfa.. »122 Cyfammod fy hedd ni syfl........122 Dyfroedd a dyr allan yn yr anialwch 122 CRONICL CENNADOL. Sylwadan ar y Gennadiaeth Gristion- ogol. ••........••............... 123 Yrlndia Ddwyreinol.............. 124 China............................ 124 HANESION. Undeb Cynnulleidfaol............125 Cyfarfod Cennadol SwyddFynwy.. 125 Agoriad Addoldy................ 126 Urddiad.......................... 126 Cyfarfod Chwarterol.............. 126 Y Senedd—Tŷ yr Arglwyddi......126 -------:-------Tŷ y Cyffredin........127 ■ Y Diwygiad Seneddol yn ei berth- ynasâChymru............ 129 Attebiad y Brenin.............. 129 Meddyliau y Wlad am y Diwygiad Seneddol.................... 129 DiIeadTollau.................. 129 Deddf Helwriaeth.............130 Iwerddon ........................ 130 Ffraingc ........................ 130 Rwssia a Pholand................ 131 Belgium allolland................ 131 Portugal........................ 131 Twrci............................ 131 Prwssia.......................... 131 Rhufain.......................... 131 Marwolaetiiau................ 132 AMRYWION. Y Brawdlysoedd.................. 132 Drylliad Agerdd-long ........... 132 Yspeiliad haerllug............ ... 132 Cyllid yr Eglwys Sefydlediíf ...... 132 Ysgrif y Diwygiad Seneddol ...... 132 LLANYMDDYFRI: ARGRAFFWYD AC AR WERTH GAN D. R. a W. REES; Ar w«rth herÿd gan Hughes, 16. St. Martin's le grand, a J. Jones, 8, Duke-street, West-Snüth- field, Llundain/ Pooie a'i Gyf. Caer, KeTett, LlynUeifiad; &c. êce.