Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

£3. YR EFANGYLYDD; NEU AC O HANESYDDIAETH GREFYDDOL A GWIiADWRIAETHOL. DAN OLYGIAD GWEINIDOGION YR ANYMDDD3YNWYR. Yr elw deillledig oddiwrth y Gwaith i gael ei ddefnyddio at achosion elusengar. Rhif. 23. TACHWEDD, 1832. Pris 6ch. CYNNWYSIAD. TRAETHODAU. Traethawd ar Gwymp Dyn........325 YDyddHwn ....................330 Llythyrau y Parch. W, Jones......331 Barn Duw ar Fyd y Dynión........334 Cýnghor i'r Diogyn................336 Dyledswydd Dyn tuag at Ddyn .... 338 Ystyriaethau Difrifol ar Golli Enaid 339 Nadredd Gwenwynig..............339 Yr AdetynUnigol ................340 Cerrig Awyrawl..................341 Peroriaeth.—Ynys-gou. 348 YR AREITHFA. Pregeth ar Dat. 17. 14....... 341 TRYSORFA YR YSGOLION. Pwngc ar Déitlau a Phriodoliaethau Duw.......................... 343 Attebion ...................... 343 GoFYMADAU ....................344 CRONICL CENNADOL. India tu draw i'r Ganges..........345 Yr India Ddwyreìniol............ 346 Affric Ddeheuol..................346 BARDDONIAETH. TrefnGras .,.*..................347 YSabbath........................347 Dymuniad am Lwydd yr Efengyl .. 347 Buddioldeb y Gair................347 Ffynnon i olchi'r aflan............ 347 HANESION. Agoriad Addoldy ................349 Cyfarfod Cennadol Mynwy........349 ------------Pen j bontarogwy........350 --------— Cymmar yr Ystrad ......350 ■------------y Bibl Gymdeìthas yn Llan- ymddyfri.................... 351 ------------Caerfyrddin ............351 Lloegr—Etholiad Aelodau .......351 Iwerddon—Lladdfa ym Mooncoin .. 352 Portugal ........................352 Yspaen..........................353 Belgium a Holland................353 Ffraingc ........................853 Caercystenyn ....................353 China............................ 354 Jamaica ........................354 Bombay........................354 America........................355 Marwolaeth ..................355 AMRYWION. Etholiad Maer Caerfyrddin........355 Tymhestl Ddychrynllyd............356 Cyfhewidiad ym mblith y Gweinid- ogion..........................356 Y cwbl er daioni..................356 Y Lleidr anffodiog................ 356 Gwlad heb ddyled................356 LLANYMDDYFRI: ARGRAFFWYD AC AR WERTH GAN D. R. a W. REES; Ar werth hefyd gan Hughes, 15, St. Martin's le grand, Llundain j Foole a'i Gyfeillion, Caer j J. Pughe, LJynlleiSad ; &c. &c.