Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

£6. YR EFANGYLYDD; NEU AC O HANESYDDIAETH GREFYDDOJL A GWIiADWRIAETHOt. DAN OLYGIAD GWEINIDOGION YR ANYMDDIBYNWYR. Yr elw deillledig oddiwrth y Gwaith i gael ei ddefnyddio at achosion elusengar. Rhip. 26. CHWEFROR, 1833. Pris 6ch. CYNÜWYSIAD. TRAETHODAU. Hanes bywyd John Huss ..........37 IawnCrist........................39 Llythyrau y Parch. W. Jone....... 41 Rhyddid Prydain Fawr............47 Diwygiad Efangylaidd............49 Týngwyr a Rhegwyr ..............50 YR AREITHFA. Pregeth ar Salm 119.9...... 51 Attebión........................56 gofyniadau...........•..........58 BARDDONIAETH. GwaeddyNegro...............••• 59 Marwoìaeth Crist..................59 Pbróriaeth.—PaDt-teg 60 CRONICL CENNADOL. Y Gennadiaeth yn India............61 Affrica ..........................61 Yr India Orllewinol................61 Ynysoedd môr y Dehau............61 Asia Leiaf.....«.....•............61 HANESION. Gorthrymderau yr Ymneillduwyr.... 62 Urddiad ..........................62 Lloegr............................62 Caerfyrddin ......................63 Iwerddon........................,. 64 Cymmeriad Amddififynfa Antwerp .. 65 Portugal........................ 65 Yspaen............................66 Poland............................ 66 Caercystenyn...................... 66 Naples............................ 66 Ffraingc..........................66 Yr Ellroyn........................66 America......................... 67 Marwolaethau 67 AMRYWION» Seren gynffonog....................68 Daear-gryn........................ 68 Cymdeithas er diogelu ac amddiffyn pleidleiswyr cydwybodol..........68 Caithiwed y Negfoaid..............68 Haelioni gwiw-gofus .,............ 68 Tàn dychrynllyd ..................68 LLANYMDDYFRI: ARGRAFFWYD AC AR WERTH GAN D. R. a W. REES; Ar werth hefyd gan Hughes, 15, St. Martin's le grand, Llundain; Poole a'i Gyfeillion, Caer | , J. Pughe, Iilynlleifiad ; &e. &c.