Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

Y CYLCHGRAWN; SEF (íijîríHHg ẅijtòarfli ẁŵjìẁal it Mrìtial, HANESION EGLWYSIG A GWLADOL. CYFROL 1.-1851. /îli.lUÍ. " DAHLLENWCH, MEDDYLIWCH, GWNEWCH. ABERTAWY: CYHOEDDWYD AC ARGRAFEWYD GAN JOSEHI EOSSEE, HEOL HEATHFIELD. MDCCCLI,