Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

Y CYLCHGRAW: AT WASANAETH | Êtefnìŵ, ÿlenjbìriarfíf, ÿamsiattb, CYNWYSIAD. Pkegeih y Mis—Crefydd Bur............ Traethodati, &c.— Duwinyddiaeth Calfin............... Y Profion Allanol o Dwyfoldeb y Beibl Plas-yr-Ynys ............ ...... Gwaith y Llaw a Gwaith y Pen ......... Gwiriouedd mewn Dychymyg GoHEBIAETH— Bywgraífiaeth Mr. D. Thomas, Pontiauau, Llansawel Barddoniaeth— Y ddau Angel wrth y Bedd............ Mor fwyn yw si'r afonig ... ... ... Dos ar dy Ddeulin Helyntion, &c.— Nyth y Dryw ... Cofnodion y Mis ............... Ysbryd Swyddogol ............... Marw-Rëbtb— John Thomas a Thomas Parry Adolygiad y Wasg— Pregethau y diweddar Parch. Henry Rees, Liverpool Dosbarth Ysgolion Cendl a Phenycae......... 301 321 323 330 334 334 JIsntlli: CYHOEDDEDIG AC ABOEArFEDlO GAN D. WILLIAMS AND SON. SEPTEMBEE, 1873.