Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

Pris 4°- HIDREF, 1880. •:o:- 9 Cyltltspafmi t AT WAS-iííAETH CREFYDD, LLENYDDIAETH, HANESIAETH, A GWLEIDIADAETH. Teaethodau— Y Parch. John Hughes, D.D., Liverpool, gan y Parch. J. Cyn- ddylan Jones .....................329 Ymweliad a Threfecca yn 1880 (parhad), gan y Parch. D. Eyans, M.A., Gelligaer ..................331 Nodiadau Beirniadol ar Athrawiaeth yr Iawn, gan y Parch. J. Cynddylan Jones .................. 336 Braint Derbynwyr Crist, gan y Parch. T. Rees, Merthyr ... 339 Pa í'odd i wrandaw pregeth hir............ ...344 Rhwymedigaeth Eglwysig............ ......346 ■ BasgedaidBriwfwydy Pwlpud......... ...... 348 Fíraeth-ddywediadau y Tadau ... ...... ... ...349 <2eiriau y Doethion ... ...... ...... ... 3öO LlwchAur ... ...... ... ...... ......351 Barddojíiaeth— Emyn ... ...... ... ... ... ...... 335 Mae'r Iesu wrth y drws......... ... ...... 351 ArlanyNant ......... ... ... ... ...351 YFfynon...................... ... 352 Emyn ... ........................ 353 Yr Hybarch WilHam Evans, Tonyrefaü ... ... ... 353 Helyntion y Mrs— NytnyDryw..................... ...354 Deddf Newydd y Claddu ...... ... ... »• 459 TWR Y GwYUEDYDD ... ... ... ............363 Amrywiaethau ... ... ...... ••• ... .•« 354 LLANELLY: CYMOEDDEDIO AC AR&RAFFEDia GAN D. WíLLIAltS AND SOTS, OCTÖBER, 18SQ. «e- ,v ... - >.' ''Á •■...,.