Symud i'r prif gynnwys

Miss Mary Owen, Hafod-ty, Abermaw ígyda Darlun) .................... 309 Nodiadau ar y G wersi—2 Pedr.......... 310 Gwersi i'r Dosparthiadau dan 16 oed .... 323 Nodiadau ............................ 327 ABERDAR '. ARGRAFFWYD, DROS Y CYHOEDDWYR, GAN JENKIN HOWELL. PRISJ CEINIOG ^Ẅ" T-:-S-.-:ì.|l>i*J! ■»'"1 'JI"!', 5V'H\.. .*1