Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

"Ffyridlondeb, Prydlondeb, a Gonestrwÿdd." -------------------m m&g&m «------------ YR CYHOEDDIAD MISOL. \J\ GOLYGWYE— >*§ PARCH. B. DAYIES, A>R PÄRCH. D. EYANS, y£jÒ THEOREÍ ; PENTRE. Cyf. ìl, Rhif 20. TACHWEDD, 1879. TTA^r^ CYNNWYSiAD. Y Parch. J. Thomas Tresimwn................241 Alaw Bnallt yn y Bedd.................. 243 Synagogauyr Iuddewon .. .. ...... ...... .. 247 ÌWtiläBÍ - !........... ...... 247 HatÇBSŴJ......................a49 Warmio y Bedd...................... 249 Y Milwr a'r Amherawdwr.............. .. .. 250 Ödlau o gydymdeimlad a Mr. a Mrs. Janies, Pentre...... 252 Y ffordd i siarad a Phlant .. .. .. ............ 253 Maddeu i ddynion eu camweddau........ ...... 254 Ffydd Bachgen Bach.................... 255 Y rhai addfwyu yn etifoddu y ddaear .. .. .•....... 256 /CrMynFeu.. :. ,.~. ./.............. 260 Marwgoffa Margaret Rowlands, Penygraig.......... 262 Pyddanion .. .. .-........... .. .. .. .. 263 YTasg ...................... .. 264 Atebion i'r Tasg yn Rhifyn Hydref.............. 264 Pnia Cbiniog. TB EORK Y: AROaAFrWTD GAN DAN1KL DAYiSS, BÄOL-l^BUTM.,