Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

TARIAN RHŸDDID, ■ i « i.i ;,, 11*1 'í / fcfaif. 3. MAWItTîI 1£39. Vrìs*g. OLYNIAD YR APÖSTÖLION. RÍIAI a alwant eu hunain yn gyffredin yri òíynwyr ŷr apostolion ydynt Esgobion Egíwys Rhufain ac E°l\yys Loegr. Hwy a olygant yr apostolion, yn eu perthynas. hwy â'r apostoîion, nid fel duwiolion, nac fel pregethwyr yr efengyl,- ond fei rhai yn meddu haiúi i LywppRAETHU yr eglwysi, ac awdurdod i wneyd offeírjadau, fel rhai wedi eu gosod i drefnu pa athraw- iaethau a gredir gan y bobl, a pha driniaeth sydd deilwjig ,i'r r.W a gredant—ae i'r rhai a wrthodant gredú iel y gorchymynir iddynt. Olynwýr yn y péthau hyn.. ,yw yr esgobion—-liyny yw, y maent hwy yn etìfeddu yí; ,un áwdurdod o'r nef i wneyd y pethaù hÿn agy dywedirfod ganyr apostolion, yn dehyg fel y mae etifedd tir yn etifeddu yr hawl i'w drin feì y myno ar ol ymadawiad . eí berchenog .blaénorol., Cy frifìr maj yr Esÿobjon eu hunain y w corff yr JSglwys, cyn beìled ag y mae dim awdurdod yn bod ganslegìwys, acmaiufudd- hâu ynunig mewn ffydd a phob ỳmarferiad yw etifedd-1 iaem pawb aralì. Y mae yn canlyn, am hyny, naill ai: rnai twyll 'yw honiadau yr Esgobion, acmai gormes a' tjirais yw pob ymddygiad a gwéithred a wneir meẃn canjfêniad. i'r fath honiadau; neú ynte y mae pob anufu.dd.-dod iddynt yn anufudd-dod i Dduw a Christ,'. aphawb a addolant yn eu lleoedd a'u dull eu hunain, ac a alwant *«, gweinidogion eu hunain, yn wrthryfeìwyr ýr; erbyn. Duw a Christ, ac y maent hwy a'u' holl ^äsjanaetjli crefyddoLyn rhwyni o fod yn anghymeradwy, ac yri 5ẃrthrychau melldith yn hytrach rià bendith. Y- maé ^n aml wg a pherffaith sier Ŵ.d náilJ ai yr Esgpbion,