Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

F^ m i m m CYF. IV.] PEIS CEHTIOG- [RHIF 43. íWVVAAAíVWVW^AV\rt«AftAAAA«WWVVVVVWVVt ?zŵ CYHOEDDIAD MISOL YN CYNWYS Pregeth Gyflawn gan rai 0 Bregethwyr y Dywysog- aeth, dywediadau hen bregethwyr, òlaenoriaìd, ôfc. ••»»»»»»«•»»«»»»»»»»»»«»»»»»»»»»««»»»»♦»»»«»»»»»»»«»»»««»»»»»»»»♦»' GORPHENAF, 189 0. "Y GAIR A'R YSGOL," PREGETH GAN Y PARCH. J- ELIAS HUCHES, M.A., LLUNDAIN. BAJaDDOlSri^ETS, BYR-SYLWADAU O BREGETHAU. Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan Davies ac |Evans, Swyddfà'r Seren, Berwyn Street, Bala.