Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

P«t» €Y!M Rhif 49.] IONAWR, 1891. [Cyf. v. V PARCHEDIG ÖWEN THOMAS, D.D., LERPWL.