Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

XX ^^W(>mWÜW^)W^)W^)^^ 1803. >VüWö*Ö*sẂÔWö^^ PULPUD CYMRU YN CYNWYS preôetbau Cpflawn, RHANAU O BREGETHAU, BARDDONIAETH, &c. i^y^y^y^y^y^i^i^y^y^y^y^y^l^y^>^^i^y^i^^ Gçfrol 7 WẄ)Ẁ)Ŵ)ẀŴŴẄẀẄẄ)ŴẄ)ŴWŴẄ)Ŵ)Ẁ)ẀÇ Y BALA: Argraffwyd a Chyhoeddir gan Davies ac Evans, Berwyn Street. ■^WWŴ »0-, >ŴŴ)ŵ)ŴJŴŴ(Ŵ<^Cŵ&ŴftŴ(^i.^i>^fyi