Symud i'r prif gynnwys

Y GWIR FEDYDDIWR. Cyf. I.] EBRILL, 1842. [Riiif. 4. GORUCHEL-LYWODRAETH YR ARGLWYDD. GAN Y PARCH. E. JONES, CASBACH. Y mae trefn llywodraeth y Bod gor- ddaionus wedi ei bwriadu er dwyn yn nilaen ogoniant iddo ei liun, a lîesiant idd ei holl ddeiüaid. Ac i'r dyben i ni gredn hyny, edrychwn ar y lywodraeth fel cyfanwaith, ac nid yn ei mân ranau. Dicbon fod traltodau a phoenatt mawrion ar rai personau o dan y lywodraeth oreu; o herwydd y mae cospi troseddwyr ysgel- er yn rheidiol er daioni y cytTrediu. * * * Nid yw dyn ond rhan o deuln; nid yw teulu ond rban o gymydogaeth; nid yw cymydogaeth ond rhanogenedl; ac nid yw cenedl ond rhan o ddynolryw; ae nid yw dynolryw ond rlian o ddeiliaid llyw- odraeth y Gomchaf. * * * * Er fod y byd yn parhau oes ar ol oes, ni ddengys ond megis dechreuad ein bodoliaeth; oblegid gyiited ag yr elo un genhedlaeth heibio trwy fabandod, symudir bi, ac un arall a ddaw yn ei lle ; yr hon yn ei thro a rydd le i'r trydydd, ac feily yr â pob cenedlaeth heibio ; oblegid hyny nid ydym yn gweled ond megis declireuad troion Dnw yn ei lywodraeth tuagat ei greadur- iaid. Ni ddylem gyfyngu ein meddyliau at oruchwylion dechreuol Diiw inewn amser, eitiir edrych yri mlaen liefyd i dra- gwyddoldeb. Ni ddylem ystyried faint o ddrwg a da sydd yn awr yn y byd, ond hefyd y cysylltiad sy rhyngddynt â gwobr- au neu gospaù yn y byd dyíodol. Mewn trefn i íeddu syniadau uniawii am lywodiaeth yr Hollalluog, rheidiol yw ei golygu yn gyfansawdd o gyfiawnder a daioni. " Cytiawnder a barn yw trigfa dy orseddfaingc." Nid yw y priodol- iaetbau hyn yn wrthwynebol i'w gilydd yn rhanu llywodraeth Òuw rhyngddynt. Cynnydd c\fiawnder sydd yn gynnydd dedwyddwch. Nis dichon cyfiawnder ymorfoleddu yn erbyn daioni, eithr y maeut yn fynych yn cael en nodi yn wahanol. Am fod Duw yn dda y denfyn efe dymhorau ffrwythlon i lawenychu Cyf. I. calon dyn ; ond am ei fod yn gyfiawn y denfyn efe newvn yn gerydd ar ddyn am ei annìnlchgarwch, ac ain wneud cam- ddefnydd o roddion rhagluniaetll. Yn y byd bwn y mae rhan pawb yn gymysg o ddrwg a da, o adfyd a gwynfyd, ac o farn a thrugaredd. Y mae genym, yn ol tiefn biesennol y llywodraeth, acbos i " ganu am drugaredd a barn." (1.) Teyrnasiad yr Arglwydd. " Yr Arglwydd sydd yn teyrnasu." Cyn gallu teyrnasu yn gyfiawn, rhaid bod kavl ac iawnder gan y teyrnaswr. Nid nertli yn unig sydd yn cymhwyso neb i deyrnasu, eitlir awdurdud Wrth awdui- dod Duw y deallir ei hawl ef i deyrnasu. Drwy ei allu y dichon iddo gyflawni ei holl fwriadau, a darostwng pob peth dan ei draed. i\lewn Hywodraeth wladol dicbon i'r deiliad fod yn gaicr, a'i dywys- og \n eiddil. Mewn teulu, dichon y gwas fod yn gryf a'i feistr yn wau. Ond gan yr eiddil a'r gwan y niae y mae'r awdur- dod, os gan y deiliad a'r gwas y mae'r nerth ; eithr y mae'r gallu cryfaf yn perthyn i Dduw, yn gystal a'r awdurdod gyrlawnaf. Fel y mae yr Arglwydd yn llyŵodraethwr, y mae ganddo hawl i wneuthur cyfreitliiau ; ac fel y inae'n Hollalluog, y mae ganddo rym i gyflawni a fyddo da yn ei olwjr. Y mae ei holl bnodolderau yn dal perthyuas â'i Iyw- odraeth: y mae ei ddaioni yn gofalu, ei ddoethineb yn trefnu, a'i allu yu cytìawni y cwbl er gogoniaut iddo ei hun, ac er y daioni mwyaf idd ei greaduriaid. Y mae y syniad o arglwyddiaeth yn anwahanol â'rsyniad am Dduw. Cydnabod bodoldeb Duw ydyw, uiewii effaitli, cydnabod ei arglwyddiaeth. Y mae y ddau beth hyn yn glymedig wrtli eu gilydd,—credu ei fod, a chredu ei fod yn wobrwywr ; Heb. xi, 6. Credu ei fod yn wobrwywr yw ciedu ei fodyn llywodraethwr, o herwydd nodau o arglwyddiaeth yw gwobrwyou.