Symud i'r prif gynnwys

8EF CYHOEDDIAD PYTHEFNOSOL AT WASANAETH CREFYDD, LLENYDDIAETH, AC ADDYSG. Cyhoeddedig er Coffadwriaeth am y Parcheáig- Thomas Charles, o'r Bala. Cyf. L—Rhif. 13.] DYDD SADWRN, MEHEFIN 18, 1859. [Pris ün Geinioo. ar£iinto2?0taìn. Tr 'Hyfforddwr' ............'.................. 103 Fferylliaeth ................................. 196 Ardrem ar yr Eidaì............................ 197 Mr. Bright ar Ddiwygiad Seneddoi................ 198 Y modd y dyfeisiwyd Argraflu .........."....... 198 Aiallfiriad o'r ddeuddenfed bennod o Lyfr y Pre- ceíhwr .................................... 199 YWasjr.................................... 200 Yr Enethig Gymreig a'i Gafr................... 200 Bwyeîl i'w llifo................................20! Cywreindeb Canarì............................201 Yn foreu tyr'd i'r Ysgol Sul .................... 201 Yr hyn tùlesid wneyd gyda'r arian................ 202 Yr Hen Wr a'r Onawr.......................... 202 Y Fasnach n*?wu Diodydd Meddwol.............. 203 Tarddiad yr enw " Foolseap.".....„.............. 203 Ystorl am y Doethawr Asass;z.................. 2^4 Deng Noswaith yn y "Black Lion.".............204 Manion...................................... 206 Chwedî y fíath a'r Liygoden .................... 206 Hanesyn am NapoJeon.......................... 207 Amrywion.................................... 207 At ein Gohebwyr, &c.......................... 207 YR < HYFFORDDWR.' Ar ol i ni sylwi yn y rhifyn diweddaf ar rai o'r diwygiadau a wnaed yn yr ' Hyfíorddwr' gyda golwg ar y dull o eirio, y mae ein testỳn yn ein harwain'ým hesaf at y materion: ac eiallai mai y ffordd fwyaf maníeisiol i alluogi y darilenydd i ffurfio barn am raddau y cyfnewidiad yn yr ystyr hwifea òldygwyd i mewn gan Mr. Charles fyddai rhoddi crynodeb o gynnwysiad y peu- nodau yn yr ail argraffiad, íel y canlyn:— 1. Am Dduw, &e. 2. Am Gwymp Dyn, &p. 8. Am y Cyfammod Gras, a Phefson Crist. 4 Am Waith y Prynedigaeth, &c. 5 Am Waith yr Ysbryd Glân. 6. Am Argyhoeddiad trwy'r Ysbryd Glân. 7. Am Waith yr Ysbryd Glân yn amlygu Crist i'r enaid. 8. Am Ffrwythau yr Ysbryd, a Rhyfel y Cristion, &c. 9. Am Foddion Gras a'r Sacramentau, &c. 10. Am Lywodraeth Duw a'i ,Gyfraith, &c. 11. Am Ddydd y Farn, &c Dyma gynnwysiad yr holl bennodau yn yr ail argraffiad: ond y mae holwyddoreg arall dan yr enw 4 Catecism Bymch,' yr bwn nid yw î gyd ond deg tudalen, wedi ei roddi fel atod- | iad; ac nid yn hawdd y gellid cael gwell cate- i cism na hwn i'w roddi yn nwylaw plant sydd | yn rby ieuainc i ddysgu'r ' Hyfforddwr.' Yna rhoddir deg tudalen drachefh o gwestiynau ar adnodau o'r Beibl, gyda rbagymadrodd fel y canlyn :—" Tuagat gadw i fyny eu hawch a'u hawydd i ddysgu, da fyddai amrywio ein ma- terion, a'n dull o holi'n plant gymaint ag a allom : i'r dyben hwn, ac hefyd i'w goleuo yn yr Ys- grythyrau, nid anfuddioi fyddai, weithiáu, rhoddi iddynt ryw adnod i'w dysgu ; a gofyu ychydig o gwestiynau perthynasol oddiwrthi, rhywbeth tebyg i'r satnplau címlynof:— " Gelyniaeth hefyd a osodaf rhyngot ti a'r wraig, a rhwng dy had di a'i had hithau : efe a ysiga dy ben di, a thithau a ysigi ei sawdl ef." Gen iij. 15. Cwestiwn—Pwy sydd i ni ddeall yma wrth Had y wraig ? Ateb—Iesu Grist. Cw.—Ai dyma'r amlygiad cyntaf a gafẁyd o Grist. At.—Ië. Cw. — Yn mha ddull mae'r adde%vid hon yn eael ei rhoddi ? At.—Fel cyhoeddiad o ryfel yn erbyn y diafoi, a rhagfynegiád o ddystryw ei amcanìon a'i lywodráeth'. Cw.—Pa'm mae lesu Grist yn cael ei alw yn Had y wraig? At. —1. Am fòd Crist i gymeryd arno natur dyn. • 2. Am ei fpd i gaei ei eui o wraig heb adnabod gwr. Cw.—Beth sydd i'w ddea'l wrtb sawdl Crist? At —Y rhan isaf ohono, sef ei natur ddynol. Cw.—Pa fodd yr ysigwyd eì sawdl ? ";ü - At.—Trwy ei holl ddyoddefaint yn ei fywyd; ond yn fwyaf neillduol yn ei farwolaeth. Cw.—A iachaodd sawdl neu natur ddynol Crist o'r ysigdod hyn•?■''. At.—Do; er iddo farw, fë adgyfbdodd yn og'oneddus. Cw.—Pwy sydd i'w ddealì wrth y sarph ? At.~Ydiafoì. í. s! \ Cw. —Pwy syd<i#i'w ddëftíl ^wrÉa - had j sarph ? 5 At.—Holl annuwioMon di*edifeîrîoi-