Symud i'r prif gynnwys

SEF CYHOEDDIAD PYTHEFNOSOL AT WASÁNAETH CREFYDD, LLENYDDIAETH, AC ADDYSG. "* Cyhoeddedig er Coffadwriaeth am y Parchedig Thomas Charles, o'r Bala. Cyf. I.—RHrF. 14.] DYDD SADWRN, GORPHENAF 2, 1859. [Pris Un Geinioö. argnnbjsstaîí. Adfywiadau Crefyddol yn yr Iwerddon ............ 209 Yr Adfywiad Crefyddol yu Ffrainc................ 210 Fferylliaeth .................................. 211 Llith Hen Gymro.............................. 211 Tragywyddoldeb .............................. 212 Edrychiad Crist ar Pedr........................ 213 Cynghorion Meddygol.......................... 214 John Bunyan ................................ 216 Deng Noswaith yn y " Black Lion.".............. 218 Cymanfa Ddirwestol Gwyjjedd.................. 220 YR AMLEN. Arholiad Athrofa Treveca ...................... ii. Pennod v Goîygydd............................ iii. Penriod y Gohebwyr............................ ÜL At ein Darìlenwyr, &e......................... iv. Cyfleusdra rhagoro) i ddechreu Busnes yn Marehnadie Trallwm (Welshpool). GAN fod Mr. DAVID MORGAN, Groeer aur. P.ovi- sion Dealer, Trallwm, yn bwradu reteirio, y mae yn batod i osod ueu iymadael â'r sefyiliad a'r busnes ar de- Jerau manteisiol i'r cymerwr. Gall îeihau y stoc î swm bychan. Y mae efe yn cuio y bust;es yn mlaen ya y ìle er's dros ugain mlynedd. Aufynyeh y cyjfatfyddir â chjfleusdra u;or isgoiol a hwn i ddyn o fusnes i ddech- reu mastiaeh yn nhref fywiog a phobîog Trailwm Ceir pob hysbysrwydd pellach trwy gyfeirio fei y can- lyn:—Rev. Dayid Morgan, Weîshpool. Y DIWŶGiÄD MAWft 'ŸÌf AMERICA. Cyhoeddir yn ddioed, gan H. Humphreys, argraffydd, Castte Square,Caernar/on, tneum íri rhifyn Swlll, neu 3s. €e. mewn Uian hardd, NERTH GWEDDI, YN cael ei arddangos yn yr amlytriadau rhyfeddol o ddwyfol ras rnewn cysylltiad â'r Diwygiad Crefýddol yn America. OAN SAMUEL TRENiEUS PRIME, D.D. Yn cael ei gyfieithu gan y Parchedigior. T. Thomas, Yicer, Caernarfon; O. Jones, Manchester (TC); J. Pritchard, Llangoilen (B.); D Roberts, Caernarfon (A ); a W. Davies, Beaumaris (W.) "Ni fu erioed, er dyddiau'r apostolion, y fath gofrestr o lwyddiant gweddi, yn cael ei ddaneos tiwy ffeithiau a thystioiaethau."— Btco*d, Ion. 12, 1859. gggr Y mae y llyfr rhyfedrt hwn, «•Ne'-th Gwe'di," gau D'. Prime, newydd gael ei gyrieithu o'r Fírancaes, gan y Parch I. Bernard, gweinidog Baaumont, ac y mao, dan fendith Duw; wedi bod yn Foddion Deffroad a Chjeh- wyniad Diwygiad Anarfèrol yn Neheubarth Ffrainc—yr hwn syddyn ymledu gyd* nerth—nifer y Dyohweledi/ion yn lluosogi bob dydií.— New Yo<k Qb*erver. Eifynirar ddosbartbwyr a liyír wenhwyr yn jryffted- inol wneyd y Hyir uched y»> liyscys, a cha«g!u enwau ato. Ge.lir taei hys^ysler.i yn ei gyich i'w Jlëdaenn or d anfon • t y Cyhoeddwr, H. Iìumphkeys, argraffydd, Caernariou ; at yr bwn befyd y mae pob oráer i gaei ei harJòn. I YN v Wasg, ac a frylioeddir yn ddioed, pris chwe'cheiniog, FFYNON CEGItí ARTHUR, Lìanddehnolen, ger Caerr.arfon, yn gosotf állan Natur a Rhinwedd Iachaol ei Dyfroedd, yn n'hyu'a Chyfarwydd- iadau pa fodd i'w Defnyddio: ?.t yr hyn yr ychwanegwyd Desgrifiad o Weddillion Prydeinig a Derwyddol, a gwrth- rychau eraiìl o ddyddordeb yn y Gymydogaeth. Gan A. Wyim Wiiliams, M.D. ii.C.S. a L.S.A., 2«, King Street, Portland Square, Lnndon. Cyhoeddedig ac ar Werth gan H. HuMPHiíEYS, Caernacfon, a chan y Llyfr-werthwyr ya gyfTredinol. Ví EWYDD ddyfod allan o'r Waag, yr wytbfed l^ Rhifyn o WAITH JOSEPHÜS. Cyhoeddedig gan K. Hi/MPHitEiía, Castle J8quare, Caer- narfon. YN y wasg, argran^ad Newydd Diwygiedig GRA- MADEG CYMREIG JOîlN MENDÜS JONbS. Pris 2s. 6ch., neu 8s. mewn Llian. Pob Orders i gael eu cyfeirio at H. Iìumphrevs, Cu^tie Sq'oare, Caernarion. NEWYDD eu Cyhoeddi.gan H. Humphreys, Caernar- fon, HANER CaNT O RESYMAÜ PAHAM Y DYLAI PECHADUR DROI AT DDUW, HEDDYW, gan y Parch. Rich&fd Baxtet. 3?. C111ST, CYFAILL PKCH 4 D ÜR. 3o. TiRED AT thSC, gan Newman Hall, LL.B. Y Trydydd Argr«ffiad. 8c. BílECDDWi'D Hi'NOD ATHRAW YSGOL SUL. lc. PECH0DA.U BYCHAIN, gan y Parch. T. Alexander. 2í Ni bu erioed !yfr gwell i ieueactyd. Y mae v Llyfrau bychiin hyn yn ffurfio oyfres 0 Wobrwyon 'cyíaddas i Ysanlion Sabbothoi a Chyfarfodydd Ymg>stad!euoI; ac ar gyftif eu defnyddiol leb, eu hardd- wch, a'u rhadlonrẁỳdd, nid oes dim i'w pyffeljbu iddynt yn yr Iaitíi Gwnraeg. »** Y raae gan H. Humphf.eys ar werth amrywîaeth mawr o f;in Df^ethodau Ciefyddol \Tracts), 0 un tudaiea hyd ddeuddeg, affi Q tích. y cmìî i J>ny.