Symud i'r prif gynnwys

.m • SEF CYHOEDDIAD PYTHEFNOSOL AT WASANAETH CREFYDD, LLENYDDIAETH, AC ADDYSG. Cyhoeddedig er Coffadwriaeth am y Parchedig Thomas Charles, o'r Bala. Ctf. I.—Rhif. 23.] DYDD IAU, TACHWEDD 3, 1859. [Pris Un Geiniog. Y Miifiwyddiant...... Taith i'r Iwerddon .... YLIew .............. Englyn i'r Beibl ...... Yr Adfywiad Ciefyddol.. Lìyfr yr Actau........ Maintioîi Cyrff Dynion.. Yr Esboniadur........ YWasg.............. Miltwn............... FFydd a Gwybodaeth..... Efaith Hinsawdd ar Iaith, Diwydrwydd ........... .... 317 | "Os drwg cynt, gwaeth gwed'yn."................ 326 Offeiriadaeth Crist ............................ 326 Boddlonrwydd................................ 826 Beth i'w siarad................................ 326 Pennod y Golygydd............................ 827 YrYsjol...................................... 328 Y Dyn duwiol, a nerth ei weddi ..................328 Hen Gofnodion Aiphtaidd ...................... 328 Wisconsin..................,................. 328 Ystradgynlais................................. 328 Iwerddon.................................... 328 Yr Ámien.................................. iî.—iv. 318 320 320 320 320 322 323 324 324 325 325 325 LONDON PLACE, AC UPPER BANGOR, BANGOR. GHUMPHREYS AND CO., Llyfr- • WERTHWYR &o., a ddymummt wneyd yn hysbya i'r cyhoedd yn gyffredinol eu bod yn Rhwymo pob math o Lyfrau yn gryf, yn hardd, ao am biisiau rhesymol. Y mae ganddynt hefyd ar werth stook helaeth o Lyfrau Cymraeg a Saesneg, Llyfrau Cyfrifon at bob dyben, Copiau Ysgolion, Papyr a Phinan Ysgrifenu o bob math a phris, Envelopes, Cŵyr Llythyrau, Ino, Penselydd, &o., &e. Derbynir gan- ddynt Barselydd o Lundain bob dydd Mawrth a Sadwrn yn gyson; ac hefyd yn fynyoh ar ddydd Iau. Ceir unrhyw Ìÿfr fydd heb fod ganddynt mewu stock gyda brys ao yn ddidraul. Derbynir Orders, a Llyfrau i'w Rhwymo, yn eu Mas- naohdy yn London Place, fel arferol; ao yn eu Masnachdy yn Upper Bangor. News Agents. IN AWR YN BAROD, LAMPAU Y DEML: Prie, mewn Amlen, 3s. Coh.; mewn Llian, 4s.; mewn Croen Dalad, 5s.; Croen Llo goreu, 6s. SEP CYFROL 0 BREGETHAU o waith y Parch- edi?ion canlynol; yn nghyda Rha^draeth gan y Paroh. O. Thomas, Llundaiu :— David Jones, Caernarfon ; William Roberts, Amlwol) ; Lewis Edwards, M.A., Bala; William Rees, Lerpwl; John Hughes, Everton ; y diweddar John Jones, Talysarn ; John Phillips, Bangor; y diweddar John Jones, Gwrecsam; John Owen, Ty'nllwyn; John Davies, Nerqui8; Roger Edwards, Wyddgrug; Edward Morgan, Dyffryn ; Thomas Levi, Ystradgynlais; Griffith Parry, Caernarfon ; David Charles, B.A., Trevecoa; y diwe'ddar William Cbarles, M6n; Griffith Hughes, Edeyrn; y diweddar Cadwaladr Oweu, Dolyddelen ; Jobn Griffith, Dolgellau; John Parry, Bala; William Hughes, Llan- engan ; Morris Hughes, Felin Heli; Edward Matthews, Ewenny ; Hugh Jones (leu.), Llanercbymedd ; Rees Jones, Felin Heli. Pob Orders i'w hanfon yn ddioed i'r Cyhoeddwr, DaviD WlLLIAMS, Heol y Llyn, Caernarfon. D.S.—Anfonir y Gyfrol, trwy y Post, i unrhyw ran o'r Deyruas, ond anfon ei gwerth mewn Postage Stamps. LLYFR CYFRIFON YR YSŴOL SABBOTHOL- Pris 2s. 6oh., trwy y post 2s. IOo. YMAE Ail Arg-raffiad o'r Llyfr uchod wedi ei sryhotddi, a gellir dyweyd ei fod yn un o'r ilyfrau goreu, rhataf, a mwyaf detnyddiol at wasanaeth yr Ysgol Sabbotlìoi a ddaeth allan o'r wasg erioed. Gall pöb ysgrifenydd ei ddeall a'i gadw. Y mae yn Llyír i gadw hoîl gyfrifon, llafur, cof-nodion, a gweithrediadau yr Ysgol ain bob Sabboth drwy'r tìwyddyn am ddegau o flyneddau. Fe ddylai pob Ysgol yu y Dywysogaeth íynu un o honynt. Defnyddir ef gan amrywiol Ysgolion Sabbothol Gogledd a Deheudir Cymru. â.ufoned yr Ysgolíou eu harchebiou yn ddioed. Wele rai, allan o luaws, o gyraeradwyaethau iddo:— " Yr ydym yn mawr gymeradwyo y oyfryw ly.fr fel y goreu a welsom erioed,er cadw holl gyfrifon yr ysgol yn drefnus, ar ychydig iawn o draffeith i'r ysgrifeuyddion," &o.— Paroh. T. Davies, Dolgellau. " Dymi lyfr yr oedd mawr angen am dano gan ddos- barth pwysig iawn yn mysg y Cymry. Cynghorem bob Ysijol i (yiiu un o honynt," &o.—Parch. B. Roberts, Caernarfon. "Diamheu fod y ' Llyfr Cyfrifon' at wasanaeth yr Ysgo! Sabbothol yn deilwng o gefnogaeth, gan ei fod yn gwneyd i fynu mor gyqihwys yr hyu oedd ddiffygiol yn y rhan hon. Fel y daw yu fwy adnabyddus, daw yn anheb- gorol," Sco.—Uben Tärdd, Clynnog. " Yn sicr y mae yn un o'r llyfrau goreu at wasanaeth yr Ysgol Sabbothol a welsom erioed, ao yr ydym yn ei gymeradwyo yn fawr. Anfonwch am dano yn ddioed," &o.—Parch. B. Owen, Morfa Bychan- Pob ymofynion (ao Orders mewn postage stamps) i gael eu oyfeirio at yr awdwr:— WM. Edwards, Printer, North Pen'rallt, Carnarvon. [54 HIANGERDDI gan CÊThîOG: yn cyn- wys y Riangerdd (love-so?ig) fuddugol yn Eisteddfod Llangoílen. Ychydig gop'iau i'w cae) yn rhydd gyda'r post jn ol grôt yr un, neu bedwar am swllt. Jobn Hughes, 14, Selby Street, Ardwick Green, Manchester. D. S.—Hefyd ar law ychydig gop'fau o'r Fugeilgerdd Fuddugol yn Eisteddfod y Merthyr am yr un pris. [44