Symud i'r prif gynnwys

^^í^H^ SEF CYHOEDDIAD PYTHEFNOSOL AT MNAETH CREFYDD, LLENYDDIAETH, AC ADDYSG. Cyhoeddedig er Coffadwriaeth am y Parchedig Thomas Charles, o'r Bala. Cýp. I.—Rhif. 24.] DYDD IAU, TACHWEDD 17, 1859. [Bris ün Geiniog. aígnntopstaîi. Líythyr Fen Weinidog at Brerethwyr Ieuainc .... 329 ! îíeöi ydyw Cwsg?.....................,....... 330 Deng Noswaith yn y " Black Lion." ............ 330 | Pethau Gwerth eu Gwybod.................... 333 ' wjstnau...................................... 334 Traethoíau Bacon.............................. 335 i rfr Eshoniadur............................... 336 i iMriad ...-..................................... 837 j /ŵÿnghorion i Bob! Ieuainc...................... 337 ' Llwch Aur...................................338 Mahomet.................................... 338 "Peirch." ......................«............ 339 Y Bachgen Colledig.......................... 839 Aflesiant Dynol Flysiau........-----............ 839 Dyddanion.................................... 340 Gofld Cudd.................................. 340 Yr Ámlen..................................ii—iv. LONDON PLACE, AU UPPER ÜANGOR, BANGOR. HUMPHREYS AND CO., Llyfr- WERTHWYR &n., a ddymunant wneyd yn hysbys 3*r eyhoedd yn grvrTre<Huol eu bod yn Rhwymo pob math o Iyfniti yn «rryf, yn hardd, ao am brisiau rbesymol. Y mne fandrlynt hefyd nr werth stoclt helaeth o Lyfrau Cymraeg » Sapsneg, Llyfruu Cyfrifon at bob dyben, Copiau Ysgolion, |fjfapyr a Phinnu Ysgrifpnu o bob math n phris, Envelopes, iCẁyr Llythyiaii, lnc, Penselydd, &o., &o. Derbynir sran- ì^djnt Barsplyiîd o Luudnin bob dydd Mawrth a Sadwrn |<rn gyson; ac hefyd yn fytiyoh ar ddydd Iau. Ceir unrbyw llÿlr fydd heb fod gauddytit mewu stock gyda brys ao yn ddidraui. 1 Deibjnir Orders, a Llyfrau i'w Rhwymo, yn eu Mas- jMMibdy yn London Pìaoe, itì arferol; ac yn eu Masnachdy ftì Upner Rangor. News Ag-eots. YN AWR YN BAROD, LAMPAÜ Y DEML: Pne, mewn Atnlen, 8s. 6oh.; mewn Llian, 4s.; mewn Cropn Datad, 5s.; Cioen Llo gcreu, 6s. ..QEP CYFROL 0 BREGETHAÜ o waith y Parch- ■O pdi^iou caulyiiol; yn ttghyda Rhajfdraeth gan y Parch. O. Thomas, Lluüdain:—David Jones, Carrnarfon ; : William Roberts, Amlweh ; Le.wis Edwards, M.A., Baia; William Rees, Lerpwl; John Hugbes, Ererton;y diweddar Johu Jones, Talysarn ; Juhn Plállips, Bansor; y diweddar Jobn Jones, Gwiecsani; J«hn Owen, Ty'nllwyii; John Daues, Netquis; Ro<rer EdwBids, Wyddgrujr; Edward Morjfa», Dyfr'ryn ; Thouias Lhvì, Ystradjcynlais; Griflith Parry, Caernarfon ; Dn'id Charles, B.A., Treveeoa; y ■ri.iweddar William Charles, Môn; Gntfitli Hunhes, Edeyrn; y djweddar Cadwnladr Owen, Dolyddêlen; John Griffith, boliîellau; John Pnrty, BhIh; ẂiÜJHtn Hughes, Llan- fniran; M'irris Huulies, FelinHtli; EJward Matthews, Ewenny ; Hugh Jones (Ieu.), Lltineichyniedd ; Rees Jones, FeJin Heli. Poh Ordeis i'w hanfon yn ddiord i'r Cyhoedùwr, D.-Wtd . WlLMAMS, Heo! y Llyn, Caeriutrfoii. DS.—Anfonir y Gyfrol, trẁy y Post, i unrhyw rsn o'r Öeyruas, ond auíon ei gwerth mewu Postage Stamps. a\ • J DAVIES, GWESTY DIRWESTOL, IIlGH Street, Bangor. Llettŷ oysurus, ym- borth iashus, am brisiau rhesymol, i deithwyr ao ereili a fyddont yn ymweled â'r ddinas uchod. Yn awr yn barod, pris un geiniog,—drwy'r post, dwy ge.iniog. ALMANAC CYMRU am y flwyddyn 1860, yr hon sydd flwyddyn naid, a'r 24tiin o deyrnasiad ei Grasusol Fawrhydi y FreninesYictoria; yn cynnwys Amser Penllatiw'r Môr mewn Deugnin o Borthladdoedd Cymru — Newidiadau ac Opd y Lieuad—Diffytiadau—y Rhestr Ddiwygiedig o Ffeiiiau a Marchnadoedd yn Ngogledd a Deheubarth Cymru —holl Dreíniadau y Llythyrfa—. Trwyddedau—Trethi —Amodebau—Stampiau—Ystadegau —Rheilffyrdd—Camlasau—Dyddiadau Hanesiol Cenedl y Cymry—Tymmorau a Nodau y Flwyddyn—Cyfarwydd- iadau Teuluaidd — Cofion y Misoedd —Garddwriaeth-—• Cofresttiadau- Prifddintisoedd a Pheuaduriaid Coronog Ewrop—y modd y Rhenir eiddo un a fu Farw yn Ddi- ewyllys—Cân y Ffair, gan Syr Meuriff Grynswth—yn nghyda liuaws o Ffeithiau ac Hanesion difyr, defnyddiol, a da. Caernarfon : cyhoeddedig gan James Evans, ao ar- graffwyd yn swyddfa y'Carnaryon and Deubigh Herald,' a'r ' Herald Cymraeg.' CHARLES O'R BALA: a fortnightly Weish Periodicai, devoted to the advancement trf Religion, Literature, and Education. Prioe One Penny. Advertiser8 of alì classes will find the above periodical an exoellent medium for their announcements. Its circulation is only exeeeded by one pe:iodical printed in the Welth Jan^ua^e; and is not only extensiveiy read in the Prin- otpnlity, but by natives ol Wales in ail parts of the United Kingdora. Terms for advertisi«g :—One lihe tosix, Fourpenee per line. Each additional line, Tŵopence. Average numbei' of wordsin a line, tcn. When the same advertisement is inserted several times a liberal discount w513 be allowed. Translatiou, gratis. Communioations to be addressed as follows:—" Pub- lishere of * Charles o'r Bala,' High-«treet, Carnarfou.*'