Symud i'r prif gynnwys

î| SEF CYHOEDDIAD PYTHEFÎFOSOL ÀT " WASANÂETH CREFYDD, LLENYDDIAETH, AC ADDYSG. Cyîioeddedig er Coffadwriaeth am y Parchedig Thomas Charles, o'r Bala. Cyf. I.—Rhif. 25.] DYDD IAU, RHAGFYR 1, 1859. [Pris Un Geiniog. ©gnntogîä taìí. Fregeth gan y Parch. C. H. Spurgeon ............ 341 Dirgelwch Duwioldeb........................... 343 Dadleuon.................................... 343 Yr Esboniadur................................ 345 Beth yw Gwir Hyawdledd?...................... 346 Bethyw'r SÔuî..............f.................. 346 Gweledigaeth Mirsa..................., ,*....... 347 Traethodau Bacon........................... 348 Washington a Napoîeon........................ 349 Y Llydawaeg a'r Hen Gymraeg .................. 350 Llwch Aur.................................... 850 Deng Noswaith yn y "BlachLion."..............351 Tôn.—Llandwrog..............................352 Yr Amlen.................................. ii.—iv. LONDON PLACE, AC UPPER BANGOR, BANGOR. GHUMPHREYS AND CO., Llyfr- • WERTHWYit &o., a ddymunant wneyd yn hysbys i'r eyhnedd yn gyffrtdinol eu bod yn Rhwymo pob math o Lyfrau yn gryf, yn hardd, aç am brisiau rhesymol. Y mae gauddynt hefyd ar werth stook helaeth o Lyírau Cymraeg a Saesneg, Llyfraa Cyfrifon at bob dyben, Copirtu Ysgolioo, Papyr aPbinau Ysgriíenu o bob m'nth a phris, Enwelopes, Cŵyr Llythyrau, Ino, Penselydd, &o., &o. Derbynir gan- ddynt Barselydd ö Lundain bob dydd Mawrth a Sadwrn yn gyson; ac iiefyd yn fynych ar ddydd Inu. Ceir unrhyw íyfr fydd heb fod gaoddynt mewu stook gyda brys ao yn ddidraul. Derbynir Orders, a Llyfrau i'w Rhwymo, yn eu MaR- naobdy yn London Plaoe, fel urferoi; ao yn eu Masnachdy yn Upper Bnngor. News Asrents. YN AWR YN BAROD, LAMPAIT Y DEIL: Pria, mewn Amîen, 3s. 6oh.; mewn Llian, 4s.; mewn' Croen Dalad, 5s.; Groeri Llo goreu, 6s. SEP CYFROL 0 BREGETHAU o waith y Paroh- edierion canlynol; yu nfrhyda Rhagdraeth gan y Paroh. O. Thomas, Llundain :—Duvid Jones, Caernaríon ; William Roberts, Amlwoh ; Lewis Edwards, M.A., Baia; Wilíiam Rees, Lerpwl; John ílughes, Everton ; y diweddar John Joues, Taiysarn; John Pbillips, Bangor ; y diweddar John Jones, Gwreesam; John Owen, Ty'nllwyn; John Davies, Nerquis; Roger Edwards, Wyddgrug ; Edward Morgan, Dyfiry^ Thomas Levi, Ystradgynlais ; Griffith Parry, Caernarfon; Da»id Chaéles, B.A., Trevecca; y diweddar Wiliiam Charles, Môn; Griffith Hufjhes, Edeyrn; y diweddar Cadwaladr Owen, Dolyddelen ; John Griffith, Dolgelluu; John Parry, Bala; Wiliiam HugheS, Llan- eognn ; Morris Hughes, Felin Heii; Edwnrd Mutthews, Ewenny; Hugh Jones (reu.), Llanerohymedd ; Rees Jones, FelinHeii. Pob Orders i'w hanfon ynddioed i'r Cyhoedâwr, David WlLLIAMS, Heol y Llyn, (ÿernarfon. ^. D.S.—Anfonir y Gyfrol, trwy y Post, i unrbyw ran o'r Deyruas, ond uufon ei gwerth mewu Postage Stamps. 7 DAVIES, GWESTY DIRWESTOL, HlGH STREET, Bangor. Llettŷ eysurus, ym- bOrth iashus, am brisiau rhesymol, i deithwyr ao ereill a yddontyn ymweled â'r ddinus uchod. Yn awr yn barod, pris un geiniog,—drwy'r post, dwy geiniog. ALMANAC CYMRU am y flwyddyn 1860, yr hon sydd flwyddyn ntiiii, a'r 24nin o deyrnasiad ei Grasusol Fawrhydi y FreninesYiotoria; yn cyiinwys Auiser Peiilliinw'r Môr mewn Deugain o Borthladdoedd Cymru — Newidiadau ao Oed y Lleuad—Diffygiadau—y lliiestr Ddiwygiedig o Ffeinau a Marchnadoedd yu ?Tgogiedd a Deheubarth Cymru —holl Diefniadau y Llytbyrfa— Trwyddedna — Trethi — Amodebau—Stampiau—Ystadegau —Rheilffyrdd—Cnmlasau—Dyddiadau Hanesiol Cenedl y Cyinry-^-Tymrnorau a Nodau y Fiwyrîdyn—Cyfarwydd- iadau Teuîuaidd — Cofion y Misoedd —Garddwrineth— Cofrestriadau —Priíddínnsoedd a Phenaduriaid Coronog Ewrop—y modd y Rheiiir tiddo un a fu Farw yn Ddi- ewyilys^-Câu y Ffair, gan Syr Meurigf Grynswtii—yn nghyda ìluaws o F/'eithiau ac Hanesion difyr, deínyddioì, a da. CMernnrfon : óyboéddedi^ gan James Evans, ao ar- graffwyd yn swyddfa y ' Curnarvon and Denbigh Herald,' a'r' Heruld Cymraeg.' PELENAÜ AC ENAINT HOLLOWAY.— Y Darfodedigaeth yn cael ei attal.—Y mae anwyd, influenza, a lluchedenau yn ffynu i raddau heìacth y dyddiau hyn. Er eu bod yn hawdd i'w gwella ar y de- chreu, os esgeuiusir hwy y inaent yn gyffredin yn eyn- nyrchu anhẃyiderau peryglus, y penaf a'r mwyaf marwol o ha rai ydyw y darfodedigaeth. Trwy ddefnyddio Pelen au Hoiloway ar ymddangosiad cyntaf umhyw un o'r ai- bwylderau hyn (ac os bydd yr arwyddionj^^rftur bery^lus iawn,*tìylid rhwbio y cefn a'r frest yn ddal&^ülâint ddwy waith yn y dydd) symudir y perysl, ^ \^í ^ob ar- wydrîion o'í dârí'odedigpeth yn ddiffael,S^, ^Ŵ^ÿfitóirff yn rhydd oddiwnh faob anmhuredd ac mewn \ ' -, \ :c\\ ■ usach nag ydoedd cyn y selni; hefyd dygir^ „.ff yn^ fuan fw sefyllfo naturiol gyda golẁg áft jÿwiogWÿdd tt chryfder. : ""