Symud i'r prif gynnwys

SEF CYHOEDDIAU PÎTHEFNOSOL AT WASÄNAETH CREFYDD, LLENYDDIAETH, AC ADDYSG. Cyhoeddedig er Coffadwriaeth am y Parchedig Thomas Charles, o'r Bala. Cyf. I.—Rhif. 27.] DŸDD IAU, RHAGFYR 29, 1859. [Pkis Un Geinioo, JohnElias.................................... 365 | Trefhiadaeth Deuluaîdd ........•............... 370 Bain y Parch. Thomas Binney m Spurgeon .....367 I Awgrymiadau ar Iechyd........................ 372 Adgofion am Syr Richaid Arkwright.............. 372 Yr Amlen.................................. ii.—iv. Enwogion Cymru.............................367 Y Baban Diwrnod Oed..........................369 YWasg...................................... 369 ALMANAC CYMRU am y flwyddyn 1860, yr hon sydd flwyddyn naid, a'r 24ain o deyrnasiad ei Grasusol Fawrhydi y FreninesVietoria; yn oynnwys Amser Penllanw'r Môr mewn Deugain o Borthladdoedd Cymru— Newidiadau ao Oed y Lieuad—DiflFy?iadau—y Rhestr Ddiwygiedig o Ffeiiiau a Marchnadoedd yn Ngogledd a Deheubarth Cymru —boll Dreíniadau y LWthyrfa— Trwyddediiu—Trethi—Amodebau—-Stampiau—Ystadegau —RhtilrTyrdd— Camlasau—Dyddiadau Hanesiol Cenedl y Cymry—Tymmorau a Nodau y Flwyddyn —Cyfarwydd- iadau Teuluaidd —Cofion y Misoedd —Garddwria€tu— Cofrestriadau - Prifddinasoedd a Phenaduriaid Coronog Ewrop—y modd y Rbenir eiddo un a fu Farw yn Ddi- ewyllys—Câu y Ffair, gan Syr Meun's Grynswth—-yn nghyrla lluaws o Ffeithiau ac Hanesion difyr, defnyddiol, a da. CHernarfon : oyhoeddedipr gan James Evans, ao ar- grr.ffwyd yn swyddfa y 'Carnanron and Denbigh Ilerald,' a'r ' Herald Cymraeg.' LONDON PLACE, AC ÜPPER BANGOR, BANGOR. j Yn awr yn barod, pris un geiniog,—drwy'r post, dwy geiniog' GHUMPHREYS AND CO., Llyfr- • WERTHWYR &c, a ddymunant wneyd yn hysbya i'r cyhoedd yn gyffiedinol eu bod yn Rhwymo pob math o Lyfrau yn gryf, yn hsirdd, ac am brisiau rhesymol. Y mae ganddynt hefyd ar wertli stoelt helaeth o Lyfrau Cymnieg n Saesneg, Llyfrnu Cyfrifon at bob dyben,Copìau Ysprolion, Pnpyr a Phinau Ysgrifenu o bo!> math a phris, Envelopes, Cŵyr Llythyrau, Inn, Penselydd, &o , &o. Derbynir sriui- ddynt Biiiselydd o Lundhiii bob dydd Mawrth a Südwrn ya gyson; ac hefyd yn fynyeh ar ddydd lau. Ceir unrhyw lyfr fydd heb fod ganddyut mewn stoek gyda brys ac yn ddîdraul. Deibynir Orders, a Llyfrau i'w Rhwymo, yn eu Mas- nachdy yi> London Place, ifel arferol; ao yn eu Masnachdy yn Upper Bansror. News Agents. Ymadawiad y "Great Ea&tern" o Gaergybi- GAN gynted ag y cyrhaeddodd y newydd fod y llong fawreddus uchod i ymadael â Chaerg-ybi, cyhoeddwyd y newydd echryslon fod m isnachdy ëang wedi eymeryd TAN yn Mmichester, achan fod R. E. ROBERTS, VJCT0RIA HDÜSE, BANGOR, yiio ar y pryd, bu yn alluoir, cydng arian parod, i brynu pob math o DDI- LLADAU GaUAP; a dyniuna üysbysu y cyhoedd, ac yn enwedig ei gwsmeiinid lluosog o'r wlad, ar adeg " pen tymmo'," fod c^fleusdra nodedig iddynt i brynu eiddo da, am brisiau hynod o isel. ELENAU AC ENAINT HOLLOWAY.— Anwyd, Peswch, a Diffyg Anadl.r-Mae y daipar- laethau hyn yn foddion anfiae|edig i weila yr anhwylderau a nodwyd, y rhai, os esgeiiîusir hwj, a derfynant yn fynych niewn asthma, clefydy gwddf, neu ddarfodedigaeîh. Mae yr Enáint, trwy iddo trael ei rwbio yn dda ar y frest a'r cefn, yn treiddio i'r croen, ac yn cael ei gario yn ddioed i'r ysgyfaînt, pryd yr alltudia oddiyno bob an- mhuredd. Mae yr noll waed yn y coríf yn pasio yn bar- liaus drwy yr ysjîyfaint, ac yno gellir gwrthweithio jn ilwyrac yn fuan yr h'oll ronynau niweidiol a dueddaut i gynnyrchù afiechyd, neu ynte eu halltudio yn holloi o'r oyfansoédiad, Y naae Pëlenau ac Euaint Holloway yn cyflawni y puredigaeth hwn yn drwyadl; a thrwy r*r gwaed gael ei Janhau yn ymodd yma oyrhaedda dylanwad y eyÇer'iau rhyfpddol hyn ì gyrion pellaf y corffdynol, a cheir'ýmwarea ödJiwrth bob afiecbyd mewnol ac aU|nçJ«. Cloch Hynod.—O gylch y flwyddyn 1110 yr oedd cloch hynod, a elwir Bangaw, yn Eg- lwys Glascwm, gerllaw Maesyfed, yr hon a fuasai gynt yn meddiant Dewi, yr archesgob. Yr oedd gwrajg o'r parthau hyny wedi càel cenad i ddwyn y gloch (canys cloch law oedd hi) i Gastëll Rhaiadr Gwy, lle yr oedd ei phriod yn, y carchar, am ei bod hi yn gobeithio y c'ai efe ei ryddid ar Waith gwŷr y Casteli yn clywed pêr sain y gloch Bangaw. Ond hwy a gymer- asant y peth yn ddiystyr, gan wthio y wraig allan, a chymerwyd y gloch oddiarni, a'i chrogî wrth heol yn y neuadd. Ond erbyn y bore (meddai y chwedl), yr oedd tref Rhaiadr, á'r Castell ag oedd newydd gael ei adeiladú gan, Rhys ab Gruffydd, ab Rhys ab Tewdwr, yn fflamio hyd entryob awyr, a llosgwyd y cwbl yn ulw mân, ohd yr hoeì ag y crogesM y gloch wrthi, lle yr oedd y gloch heb fénu afhi,—• D. &,