Symud i'r prif gynnwys

" CAS GŴR NA CHARO " Y WLAD A'l MACO." Y GWLADGABWR Rhif. 41.] M^I, 1836. [Pris 6ch Y CYNNWYSIAD. [BYWG HAFI- YDDIAETH. TC DAL. Cofiant am yr Arglwydd Edward Herbert, o Cherbury—gyda phortrëad........-.....;.. 113 . DUWINYDDIAETH. Egluriadatjî Ysghythyrol.—Sylwadau ar Luc xiv. 19.—Dad. xii. L—Marc xv. 21 .. 115 Rhestru pechodau.—Cvmhwvsder i'r nefoedd. 116 Y Cymmod......... .*.................... 117 Cyfieithiad newydd o Esa. xix. (gan Tegid) .. ib. Y Pendefig a'r Negro— Sylw ar lBren. xvüi. 44 119 DAEARYDDIAETH. ADsoddau cyffredinol Ffraingc......%,...... ìb. AMRYWIAETEL Dysgrifiad o'r Tŵr Gwyn, yn Llundoin—gyda darfun.............................. 121 Gohebiaeth.—Llythyr Beuno, ynghylch yr Engíynion huddugol ar y testun "Yr Ỳsgyfarnog a'r Milgi." .... 123 Molawd Eifionydd............ 124 Eîsteddfod Beaumaris........ 125 Beirniadaeth ar Gywvddau . «'Gwladgarweh" .......'..... 126 PERORIAETH. TU DAL. Hen Dôn Gymreig wedí ei hadgynghanedâu.. 128 BARDDONIAETH. Yr Arglwydd sy'n teyrnasu ................ 129 Teimladau 'r Cristion wrth farw............ ib. Llinellau ar farwolaeth Jonnet Jones........ ib. Cán DodrefnTŷ....................... „. 130 Englynion i Flegwryd ah Seisyllt.......... ibm Englyn i oleu y Lloer.................... ib^ HANESIAETH CREFYDDOL A GWLADOI^ CREFYDDOL.-~-2Vffjwör.—Ansawdd presennol yr Iuddewon 131 Gwladol.—Cartrefol.—Brawdlysoedd Cymru 132 Tramor.—Ffraingc a'r Unol Daleith- ian.—Portugal.—Spaen ............ 134 CartreJol.-—Y Senedd............. 135 Ansoddau Eglwys yr Iwerddon............. 136 Amaetbyddiaeth.......................... 137 Robinson Crusoe arall..:................ ib. Damweiniau, &c......................... 138 Manion ac Olion........................ 139 Derchafiadau Eglwysig.................... 140 Genedigaethau—Prîodasau—Marwolaethau .. ib. CHESTER : PRINTED FOR E. PARRY, BT E.ÍBEUJS AND SON, NEWGATE STREET. No. 41.