Symud i'r prif gynnwys

BYWGRAFFYDDIAETH. TtJ DAi- Coíinnt Catherine o'r Berain—gyda Phorírëad 309 Parhâd Cofiant Syr Thomas Picton...........310 DUWINYDDIAETH. Y Dvn anianol.......................,......315 Defnyddioldeb Ffydd..................... 317 AMRYWIAETH. Buddugoliaeth Aleluiayn Maes Garmon—gyda darlun.................................... ib. Y Gaseg-eira (Cbwedl Addysgiadol)........ 319 Capel y Parch. RowlandHill,yn Surrey, Llun- dain—yyda darlun........................ 321 Cvllid (Èei'enue) Prydain Fawr dan Wahanol "Fremnoedd......V........................ 323 Pellder prif ddinasoedd Ewrop oddiwrth Lun- daín....................................... ib. Gohebiaeth.—Cyfieithiad y Salmau gan Ed- mundPrŷs................,..... ib. Trîoedd Cenedl y Cyrary—Trioedd Awen.... 32-4 G wobr-gamp arall i'r Beirdd............... il>. Llofiion o'r Mvnwentau................• •• 325 BARDDONIAETH. Tü DAL. Cyfieitbiad newydd o Salm cxiii...........*. 328 Carol Nadolig newydd..................... ìb. Cywydd ar Farwolaeth R. Davies, o Nantglyn. 327 Euglynion i annerch Edward Price, o Gael- coed......,............................ 328 HANESIAETH CREFYDDOL A GWLADOL. Gwladol.—Tramor-Ffrain'gc-Portugal-Spaen ib. Cartrefoi.—Amaethyddiaeth—Cyfarl'od Am- aethyddol swydd y Fflint, &c........331 Taith nodedig drwy 'r Àwyr!............... 333 TỳyCyffredin ....-------•................. 334 Cyfraith newydd y Tlodion................. ib. Ariandai cyfranawl (Joint Stock Banks) .... ib. Esgobion Cymreig :...........■....-..',.,.».. ib. Genedigaeth etîfedd Castell Penrhyn......... ib. Cynddeiriogrwydd alaethus................ 335 Buddioldeb rhyddhâd y Negröaid ........... ib. Cyfarchiad priodasol.......................... îb Cyssegriad Eglwys newydd ........ .......... 336 Marwolaeth y Bardd Thos. Gwyneád -----... ií. Damweiniau, &c............................. ib. Manion ac Olion........................ 334 Ffeiriau, Marchnadoedd, &c................ 335 Derchafiad Eglwysig...................... ..336 Genedigaethau—Príodasau—Marẃolaethau .. íb. Dangoseg i'r pedwerydd Llyfr .... *........ ■— Chester; Published by EDWARD PARRY, Exchange Buiidings; and H. HUGHES, 15, St. Martin's-le-Grand, Ix>ndon, and to be had on the first of every month of all the Booksellers throughout North and South "Wales. PRÖÍTRD FOR E. PARRY, BST E. BELXÎS AND SÔN, OLD COURANT OPPICE, NE"WGATE STREET, CHESTBR.