Symud i'r prif gynnwys

Rhif. 117.—MEDl 1836.—Pris lc. YR ERYR. YN y rhywogaeth o adar ysglyfaethus, mae y ienvw yn fwy na'r gwrryw. Felly y mae yr eryr feriyw. Hyd hon sydd dair troedíedd a haner. Pan yn lledu ei hadenydd mae wy th droett- fedd a haner o flaen y naill aden i flaen y llaìi. Pwysa o un pwys-ar-bymtheg i ddeunaw pwys. Mae synwyr yr eryr i arogli yn gryf, a'i ìygad glaswyxdd yn dra threiddgar; a'i üwywgwineu- dywỳil i gyd drosto. Y coesau ynt felynion, òyi- ion, a chedyrn ; mae cen ary bysedd, y rhai sydd wedi eu harfogi.àg ewinedd liymion a hirion, mae ewin y bys canoí yn ddwy fodfedd o hyd.