Symud i'r prif gynnwys

fttíjrato í ì&ientön. Rhif. l2ÿ^-HYDREf, 1837.—Pris lc. Y CROCODIL. £~~ì ymaint o amrywiaeth a welir yn mhlith \JK creaduriaid y Creawdwr holl-ddoeth yn eu gwahanol lun, gwahanol liw, gwahanol faintioli, a'u gwahanol ddyben; rhai mor fychain fel na allwn eu canfod heb gymhorth chwydd-wydr, a'r lleiìl mor fawr nes ein llenwi äg ar9wyd wrth edrych ar eu maintioli . megys y pengwyn a'r albatros yn mhlith yr adar, y cawrfil yn mhliih y bwystfilod, y morfil yn mhlith ypysg, a'r crocodilyn rahlith yr ymlusgiaid. Mae rhai crocodilod yn ddeg troedfedd ar hugain o hyd, a thua phuin' troedfedd o amgylchedd. Hyd un a ddifyn-