Symud i'r prif gynnwys

ATH RAW an' NEU WOBR I YSGOLHAIG Y SABBATH. Rhif.258.] MEHEFIN, 1848. [Prit \c. ¥ dTgmttDsstaî!. Darlun—Mam Dr. Dodridge yn ei addysgu............ 85 Y wisg briodas................................................... 90 Y greadigaeth newydd........................................ 92 Gwin yn llawenhau Duw a dyn............................ 93 Dyddy Farn...................................................... 95 SU Atebiad i weddi ................................................. 97 f| Y Psalm cli....................................................... 98 fflj GOFYÎiIADAU .................................................... 99 Atebiad .......................................................... 99 MANION. Cylehrediad y Beibl............................................. 99 |5 Eglureb hynod ar eiriau....................................... 100 BARDDONIAETH. Cynghor i'r Ieuengtyd......................................... 100 Y Bugail da ...................................................... 100 Diolchgarweh y Cristion am ei fraint..................... 100 Dymuniad am lwyddiant cariad brawdol............... 100 'ÍSì LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, 'íl' DROS Y DIRPRWYWYR.