Symud i'r prif gynnwys

ATHRAW I BLENTYN. "Ilyflorddia lilcutyn yn mlien ci ffordd; a phan heneiddio nid yiuedu á lii."—Diar. xxii. G. RHAGFYR, 1850. (iAIll AT ATHllAWON YR YSGOLION SUL YN NGHYLCH AROLYGIAETH. Gyfeilüon Caredig,—Meddyliwn y cydunwcli oll â mi íbd uisiau Arolygwr ar hob Ysgol, gan nad faint t'yddo ei nifer, cyn y gellir dysgwyl iddi fyned yn inlaen yn drefnus; o her- wydd y gwaith a allo un wneyd, os ymddiriedir i bawh, yn í'yiiych a esgeulusir gan hawh. Tybiwn y cydunwch hef'yd ;uai yr Athrawon sydd i ddewis o'u plith eu hunain un neu íldau i arolygu eu Hysgol; ac felly cymerwn yn ganiatâol ein bod yn unfarii ar y ddau osodiad yna, ac awn rhagom i geisionodi rhai o'r cymhwysderau gofynol niewn Arolygwr Ysgol SabbathoL— 1. Mae yn anhebgorol anghenrheidiol iddo fod o gymeriad da fel Cristion, gan y dylai ddefnyddio pob cyfleu a gaffo mewn cynnulliad mor liosog o ieuengtyd, i'w cynghori a'u rhybuddio yn nghylch y pethau a berthynant i'w heddwch, a bod yn siampì i'r Athrawon a'r plant, yn inhob rhinwedd a duwioldeh. 2. Wrth gwrs, dylai feddu ar ddawn gweddol i egluro ei feddwl yn ddealladwy i amgyffredion y plant, ac hefyd ym- gyrhaedd at wyhodaeth i fod yu gynghorwr i'r rhai mwyaf gwybodus perthynol i'r Ysgol. Gelwir yr Arolygwr yn fyn- ych y "Prií' Athraw," dylai gan hyny ymdrechu at lenwi yr enw. 3. Dylai yr Arolygwr fod yn feddianol ar ysbryd y sefydl- iad gwerthfawr hwn. Nid pob Cristion sydd wedi ei lenwi âg ysbryd Ysgol Sabbathol, a meddyliwn y gellir cael rhes- wmneuddau a eglura y gwahaniaeth sydcí rhwng y naill frawd crefyddol â'r llall yn hyn. Mae y hrawd sydd yn selog dros yr Ysgol Suì 'veá\ bod yn meddwl yn deimladwy am y caredigr-wydd a dderbyniodd oddiwrth Athrawoa anwyl yr Ysgolion, pan oedd yn fachgen hychnn, fe ddichon amddifad