Symud i'r prif gynnwys

^•4%p. >,,•»;'*;>; <:Vâ ,v '" • :•' V - ''■'• >^y -í •«■-'■ í'-'j '.. 'i t ■ ; '- :^3.'"^-'< «Ŵ.l8Ŵ^~V'Y..V«V..ẅ ••■ •-■■ .-'■, ■> '>"" V i Cufrfs jartosorj. Rhip 7. $>r îí>rn (Ppfrrs. <*-;%•.• ;-> II n ii 291. -^Ŵ" ATHRAW I BLENTYN,r ^ Sg|F WOfìR I YSGOLHJIG Y SABlìATII. ^i|;í? ■o-jẄpç-ò- OORPHENAF. 1851. ^Ẅ* TKAETKODAU,&C. Pabvddiaetli............... 195 Galareb, ŵc. ............... 200 l'wysigrwydd o gyl'ranu uddvsgi'rgenedlifanc 202 Danieì........................ 205 J-A^0" AdOÍ-*giad y WASG ... 208 " níÍEJ0" Atebìon a (ìofymaü. 210 Seilo, Abercanaid......... 21(3 <>i;,j.v,-Ls> Cyfarfod Capel y Beirdd .-.j^'iL-. a'rGaro.................. 216^ Penycae..................... 217 ^; Cynwyd..................... 'n7,Z-l^:X ' -$?[** r,AnDnosiAKTH. ^fî^r» Ypechadur. &c.......... 212 ^ŴJO- Braint y ffyddloniaid ... 212 " ?%-*• Diolchgarwch eglwysSo- ffo- ar. Treforis............... 212 Teinilad elusengar...... 212 COFNODIOH KöLWY8IO. Ŷélfc- Manchester ............... 213 o-Lv.';o- Seion, Llanwenog......... 214 ■°^5.äfC- Yr lien Gyinanfa......... 214 -cyf.'üfjLo. Sefydliad gweinidog a o^.'wt'c- sefvdliaddiaeoniaid... 2U> "î'1?íic Symudiad gweinidog ... 218 î*xj QansanttfraidGlyndyfr- ZMW. dwy........................ SIS^ẄÎ^ l'onthfni .................. 219 W Horeb, Garn............... 219'°7^fcv Bädyddiadau,— ^îd^î^ Blaen ywaen ............ 220^^ Gerasim..................... 220-*í^'r«- Eliin, Pendaren ......... 220^3^^ Caersws ..................... 220 *;-1^r°- Bwlch y sarnau ......... 220 °f<fÿ0' Marwgoffa ............ 220-oi-jèro- HANESIOH A MAHION. ■O-'^íí'-O- Ufyddhau i Dduw ...... 223-oièŵfc- (ìwneyd daioni dan ganu 224 ois'.-; ■.- l'enderfyniad bvrbwvll. 224 oísfcfo- LLANGOLLEN: ARttRAFFWYD \N ARORAFFDY V BEDYDDWYR, GAN WII.LIAM WILI.IAMS, UROS Y DIRPRWYWYR. ,. J