Symud i'r prif gynnwys

srtörato t mcntnn. Rhif. 13— IONAWR, 1828.—Pris lc. Y Llostlydan (Beaver.) GALL y Llostlydan fyw yn y dwfr, ac mewn awyr. Y mae yn gyffredin tu a Uathen o hyd ; ei gynffon, sydd debycach i ran o bysgodyn nag i greadnr tirawl, mae yn llydan, yn Uawn o fath ar gèn, a thn a throedfedd o hyd, ac yn gweinyddu iddo fel llwy forter i weithio, aílyw i nofio. Dywedir ei fod, fel adar, lieb ond un porth i'r dom a'r drwyth. Preswylia y creadnr hwn yn amryw o barthau gog- leddol Ewrop, Asia, a'r Americ. Ymddengys fod cryn gyflawnder o honynt yn Nghymrn y dyddian gynt. Dywed Giraldus eu bod yn lied liosog yn yr afonTeifi, ac y gelwid hwy gan y Cymry ar enw yn dynodi cynffon lydan, sef Llostlydan; bemir fod rhai o honyiit yn ein gwlad mor ddiweddar a de- chreuad y ganrif ddiweddaf. Yr oedd eu crwyn yn dra gwerthfawr tu a'r ddegfed gaurif. Yn oì Cyfreithiau Hywel Dda, yr oedd pob un o honynt