Symud i'r prif gynnwys

attîtato i mtntnn* Rhif. 34.—HYDREF, 1829.—Pris lc. Bodoliaeth Duw. Ddarllenydd Ieuangc, AGaf fi gennad i'th arwain, mewn modd syml ac arafaidd, i sylwi ar Fodoliaeth Duw ? O bob gwrthddrych nid oes un ag sydd yn fynychach yn ymgynnyg i'th ys- tyriaeth nâ hwn. *Ac y mae yn sicr nad oes un ag sydd yn haeddn ei gydmaru iddo o ran pwys- igrwydd. Dy olygiadan ar y gwrthddrych hwn sydd yn rheoleiddio dy syniadau ar bob peth arall. Os camsyniol a chyfeiliornns a fydd ein golygiadau ar hwn, y mae ein golygiadau ar bob peth arall yn rhwym o fod yn gyfatebol. Mae holl ffrydiau llygredigaeth dyn yn tarddu o an- wybodaeth am Dduw. Darllen yn ystyriol y bennod gyntaf o'r Llythyr at y Rhufeiniaid, Adn. 10—31. Nid oedd y rhai hyn yn euog o wadu bodoliaeth Duw, ond o goleddu golygiadau cam- syniol am dano, ymresymu yn ofer a chnawdol yn ei gylch, a gwneyd arddangosiadau dynol ac anifeilaidd 0 hono. Nid oes neb y» deall, nid oes neb yn ceisio Duw. Gwyrasant otl, Sçc. Rhuf. 3. 11--;18. O'r tn arall, y mae ein holl feddyliau pywir am bethau eraill yn tarddu o wir adnabydd- lfteth o Dduw, ynghyd â phob rhinwedd sydd yn perthyn i ni, a phob dedwyddwch a fwynheir genym yn y by<j nwn a>r hy(j a j^aw, Ar i Dduw nn H'trglMydd Iesu Grùt, Tad y gogmiant, r«ddi