Symud i'r prif gynnwys

atfjrato íment&n. Rhif. 45.—MEDI, 1830.—Pris lc. Llwyddiant Crefydd yn Jamaica. MAE Duw wedi tywallt ei Yspryd yn helaeth ar eglwysi y tíedyddwyr yn Jamaica. Y bobl a ladrattäwyd o Affrica, ac a wnaed yn gaeth-weision dynion, a wneir, wrth yr ugeiniau, yn wŷr rhydd i Grist. O yr olygfa hyfryd a weliryno! cannoedd o wynebau duon yn edrych, dan Ddwyfol argraffiadau, tra mae y Cenadwyr yn efengylu yn eu clyw anchwiliadwy oltid Crist, 'A'r dagran ar eu gruddiau prudd, Wrth gofio 'i angeu loes; Gan ddechreu canu'n beraidd iawn Am rinwedd gwaed ei groes.' Megis y gwelwyd Crist yn dyfod ugeiniau o fllldiroedd at Ioaó i'w fedyddio ganddo yn afon yr lorddonen, felly y gwelir ngeiniau o drigolion Jamaica yn dyfod at y Cenhadon i wrandp cu cenadwri, ac i gael eu bedyddio ganddynt. Nid peth anaml yw gweled deugain, triugain, ac