Symud i'r prif gynnwys

ätötatò t mmtm* Rhif. 6.—MEHEFIN, 1827.—Pris lc. " Hyfforddia Blentyn yn mhen ei ffordd." Coffadwriacth am William Will- iams, bachgen deny mlwydd ocd. Gan y Parch. T. Morris. Cas'- newydd. YN y Cas'newydd, Sir Fynvvy,ygan- wyd y Plentyn hwn, ar y 12 o Ebrill, 1809. Collodd ei fani, pan oedd yn 8 mlwydd oed, trwy golli y fath berthynas anwylj collodd hefyd lawcr cyngoracher- ydd buddiol; y rhai, y niae serchiadau duwiol yn chwilio am bob mantais i'w «weinyddu. Er hyny ni esgeuluswyd nio'i leshâd penaf ganei dad, yr hwn sydd eto y» fyw i alaruar ei ol. Yroedd yrysgol yn lle wrth fodd calou )Y. acnid ocdd dim a'i rhwystrai i fyned ìddi, hyd nes daeth yr afiechyd a derfyn- odd ei fywyd ar y ddaear. Yr oodd ei iechyd yn dechrcu gwaèth- y^u ddau fis cyn ei farwolaeth. Yn nech- reu ei glefyd dywedodd wrth ei dad, "Fy Nh;ul,yjHae arnaf ofn marw." "Ti a wrlì- '•ei eto, f'y nihlcntyu," dywcdai oi dad.