Symud i'r prif gynnwys

atímìüî í ìMentgm Rhif. 53 —MEÜI, 1831.—Pris lc. Iubili yr Ysgol SabbothoL GOFYN rhai o'n darllenyddion ieuaingc, Pa bryd, ac i ba ddybeu, y sefydlwyd Inbili gyntaf? Er boddloni yr ymofyngar rhoddwn attebion i'r gofynion uchod. Wedi i'r Arglwydd ddwyn Israel i wlad Ca- naan, trwy hollti y môr ac afonydd o'u blaen, a lladd eu gelynion. Fel mai yr Arglwydd bian y ddaear i gyd, eiddo ef oedd gwlad hyfryd Ca- naan. Yn ei gariad at feibion Israel rhanodd hi rhyngddynt, fel yr oedd gan bob un dyddyn o dir o'i eiddo ei hun, heb ddim ardreth ar neb. O herwydd bod yr Arglwydd yn caru Israel, rhodd- odd gyfraitb iddynt yn rheol i ymddwyn at eu gilydd yn y wlad dda; a bon oedd y gyfraith oreu a gafodd dynion erioed i ymddwyn y naill at y llall: rhan o'r gyfraith hon oedd y Itibili. I rwystro y drygau arswydus sydd yn cyfodi oddiar dylodi ar un llaw, a gormod cyfoeth ar y llaw arall, sefydlodd Duw Iubili bob han&r can' mlynedd yn mhlith Israel. Os byddai un wedi gorfod gwerthu ei dŷ, arall ei dyddyn, a'r tryd- ydd, ei hun, ei wraig, a'i blant, i gaethiwed; ceid y tý, a'r tyddyn, yn ol, a rhyddheid y gẃr a'i deulu i ail ddechreu byw, ar flwyddyn y > ubili. Ymddengys oddiwrth y pedwerydd pen- lod o Luc, a'r ddeunawfed adnod, fod Iubili srael yu gysgod o'r gollyngdod sydd trwy yr «tfengyl.