Symud i'r prif gynnwys

gltljrato t Wlentm* f,ffL,,r.___________ Rhif. 55.—TACHWEDD, 1831.-Pris lc. Baban Bethlehem. ER cymmaint o oleuadau sydd yn y ffurfafen, rhagora yr haul arnynt oli; felly, er cym- maint o fabanocì a anwyd i'r byd erioed, rhagora Baban Bethlehem ar bob un. Y mae fel haiìl yn mhlith y llu. Pa snt mae dy feddwl, fy mhlentyn? a elli di ddarllen yn bwyllog am Faban Bethle- hem ? onid e dyro yr Athraw heibio hyd amser arail. Rhagfynegodd yr holl brophwydi am Faban Bethlehem; ac efe oedd bywyd eu prophwydol- iaethau. Yr amser y ganwyd ef, anfonodd Dnw angel i fynegi hyny i'r ddaear. I fugeiliaid y myneg- wyd y newydd gyntaf; ac fel hyn y dywedodd y gennad nefol, 'Nac ofnwch,—yr wyf yn mynegi i chwi newydd da, a fydd yn achos o lawenydd mawr! Beth sydd, gennad disglair ? Ganwyd i chwi Geidwad yn ninas JDa/ydd, yr hwn yw Crist yr Arlwydd. Ac yn ddisymwth, yr oedd gyd â'r angel luaws o lu nefol yn rooli Dnw, mewn cân beraidd; a dywedaf i chwì yr emyn, dyraa hi, ' Gogoiúuìit yn y goruchaf i Dduw, ar y ddaear tangnefedd, i ddynion eivyllys da.' Pa le yr oedd yr angylion hyn wedi bod ? Yn addoli Baban Bethlehem, vn ol y gorchymyn dwyfol. Gwel Heb. 1. 6. "