Symud i'r prif gynnwys

at&raui't i&lrntim* Rhif. 69.—MEDI, 1832.— Pris lc. V GENETHOD ELLMYNAIDD. (O'r America.) YN fuan wedi sefydlu yr ysgol sabbathol berthynol i'r ail eglwys Bresbyteraidd, yn Philadelphia, deffròwyd geneth fechan berthynol i'r ysgol hòno yn achos ei henaid : cafodd, yn ei chyfyngder, olwg ar Iesu Grist yn Geidwad — ymddiriedodd ei henaid arno—a chafodd or- phwysfa idd ei henaid. Wedi profì cariad Crist ei hun, dymunai gael pawb eraill i'w brofi: oddiar y teimlad hwn de- chreuodd ddysgu a chynghoii genethod bychain o'i chydnabod, a gweddio ar iddynt gael eu dwyn *t Iesu Grist, a'u hannog i ddyíòd i'r ysgol sab-