Symud i'r prif gynnwys

NEC, 105. GORPHENHAF, 1827. Pris 4ic. ÉYNNWYSIAD. ld Hanes y Rihl .. .<",,.., .143 j .Yniddyddanioii anaddas ar y Sul 148 | äoìiaeth yx Ysgrythyr -----IẄ J ■ Gofynion, ŷc :,,.........■.....150 j' AÜebion, 4'c................ .... 151 j IJythyrau, \c Tymmor sŷch y flwyddyn 182(3 . . 1.32 j Amihosturi wrth y Tìawd ......151 Cofiant Enoch Jones ..........155 Cynideithasiad Llundain .........157 Cymdeithasiad Morganwg ...... ib. Cymdeithasiad y Bala ..........158 Agoriad Addoldŷ y Cilgwyn ----- ìb. LLeoedd Addoliad yn Liundain .. ib. Cliwedlau am Mr. "Whitefield Dr. Éranlìlin, D. Jones, Llangah, &c. 159 3pLRDDONIAETH ................160 ' Hanesiaeth Cartrefol a Thramor. Gylehwyliau (Annicersaries) y Cymdeithasau Crefyddol yn Llundain ..................161 Senedd Yinerodrol ............164 Y Groegiaid a'r Tyrciaid ......165 Spaeii a Phortugaì ............ ib. Pegwn y Gogledd.............. ib. Teríysg yn Norwich............166 Hanes Cloron (Potatoes)........ ib. Twyll trwy gardota ............ ib. Eira yn swydd Gaernarfon ......167 Enwau hirion ............%...... ih. Cosb am Dyngu.......,........ ih. Peroriaetr (Arujor Nemydd)-----168 AT EIN GOHEBWYR. Ein misol gyfarchiad y tro tjina sydd i yynnmys yr hysbifsiadau canlynoi*— Derhyniwyd Attcb Gcrshom i'Ofynìad Ab Didymus.—Dodir Gofynion D. L. i inernn yn y Rhifyn nesaf; yan obcithio y ccir yr Attebión iddynt yn ddiqed.— Mac Gofynio'n Ymofynydd ìnor ddianhamsdfafel yr ofnem scn iddo ef a ainnau pe ci/hoeddcm hwynt.— Gwcl ./. R. Alicb Vw Ofyntad ynghyìch Iaiìs a Dan yn y Goleuad, Rhif. 67, tu dal. 391 ; os ffẁyr efam ryw un aj'cdr roi yoleuni pcllaclt ar y mater hydd derbyniad iddo.—Gwci'Dcwi GÌan Gwy hej'yd Attcb Vw Ofyniad yniau i/n y Golcuad, Llyfr i. t. d. 140.—Derbyniwyd yo/ubiaeth Jíoratio Dacics. NEWYÖD ÛYHOEDDIj AC AR WERTH GAN J. PARRY, Cyficithiad o Bregeth y diweddar Barch. T. Charles, a draddodwyd o fiacn v Gvmdcithas Geìiadol yn Llundain. Hefyd Pigon o Brcgethau y diweddar Barch. Ebenezer Morris : yngliyd ac yehydig sylwadau ar Ffydd. Gari Griilìtli Solomon. Prîs 66. ^ Mae y Cyhoe'ddwr yn dymuno hysbysu i'w gyfeiilion ei [hjj fod efẃedi symud o'r Masnachdy lle y byddai o'r blaen, i'r oehr ÍK arall i'r un Heoì, y drws nesaf i Mêssrs Powell § Edtoards, Cutlers. fj » Ond ni wna hyny ddim gwahaniaeth yn nghyfeiriad llythyrau ; â canys nid rliaid ond hyn, J. Parry, Boolcseller, Chester. fifÌ JULY, 1827. lAERLLEON: ARGRAFFWYD, AC AR WERTH &ÀN J. PARRY.