Symud i'r prif gynnwys

OREAfc X BEDTDDWTR. Rhif. 01.] GORPHENHAF, 1834. [Cyp. VIII. COFIANT Y PARCH. JOHN ROBERTS, GWEINIDOG Y BEDYDDWYR Ytí DDIWEDDAR YN MHWLLHELI, YN ARFON. (Parhad o dud. 164, Cyf. VIII.) TI/Teddiannai gymhwysder hynod i gael cymmorth i godi yr adeil- ad,* a thalu y draul yr aethid iddi wrth adeiladu. I gael yr amcan hwn i ben nid arbedai un llafur iddo ei hun, na Jehuy merlyn. Casglodd gymmaint dair gwaith yn y Gogledd atgapel Rhuddlan ag a fyddid arferol o gasglu. Wrth gasglu o ddrws i ddrws, pan ffaelai a llwyddo trwy ei resymau, defnyddiai ei ftraethineb, a dywedai, ' Rhoddwch gardod i gardotyn cloff,' gan ddangos ei goes fach, ei ffon, a'i fagl. Clywydef yn dywedyd, ' Dygodd y goes fach lawer swllt at achos y capel.' Chwiliodd yn fanwl i natur Gweith- redoedd Ymddirìed (trust deeds) tai addoliad, a deallai lawer mwy nâ neb o'i frodyr, heb fod yn gyfreith- wyr, ar y pen hwn, a dechreuodd droi ei wybodaeth yn ddefnyddiol trwy dynu cynllun o lyfr i gadw cyf- rifon capelydd, a phethau angenrheid- iol eraill yn gyssylltiedig â thai add- oliad. Y riian gyntaf o r Uyfr a gynnwys, Natur y meddiant, ai gyflwyniad i * Adroddwyd yr hanesyn a gaulyn ani fedr I. R. gan Mr. T. Thomas, Rhuddlan. • Galwodd Mr. R. jn Abercensi i ofyn cymmorth i gludo at Gapel Rhnddlan, a chan mai eglwyswyr oedd y teulu, rliaid oedd arfcr llawer o resymau i lwyddo. Yn ei ddadl dywedodd nad oedd yn amser hau na cliasglu yr ýd i'r ysgnbor. " Haù, Mr. lt. beth wy- ddoch chwi am hauí" ebe Mrs. P. "Gwn yn dda, Ma'm, am hau," ebe y gwr clott', " canys ni hauodd neraawr o un fwy nâ fi o'm hoed er fy nghlott'ni." " Wel, wel," ebe Mrs. P. "rhaid i chwi gael lielp y wedd." Cyf. VIII. ymddiriedwyr, Sfc. 8fc. Dan y rhan hon cawn golofnau priodol i'r pethau canlynol:—1. Conveÿer. 2. Pro- perty. 3. The deed's date. 4. Term, (No. of Trustees). 5. Pre- sent No. 6. Least No. (Rent and acquittances). 7. Annual rent. 8. Date of acquittanc.es. (The writings deposited). 0. Deeds at------. 10. Receipts at------. Yit ail ran a gynnwys, Natury ddyled, a neillduolion y draul, lle ceir colofnau Debt incurred, 1. By building, 2. By repairìng, 3. By enlarging, 4. The chapel. 5. Ajjpurtenances. 6. Land. 7. Con- veyance. 8. Security for money, 0. Arrears of interest. 10. Total expended. Y drydedd ran a gynnwys, Y Casgliadau a wnacthwyd at y capely 1. In the church, 2. Neighbour- hood, 3. Pew-rents, 4. Rented appurtenances, 5. Penny a toeek society. 6. Neighbouring Fund, 7. Baptist Building Fund, 8. North- ern Association. 8. SoutJiern As- sociation. 0. Collectorys name. 10. Total collected. Y bedavaredd ran, Sicrwydd am arian. 1. Mortgagees, lle mae col- ofnau priodol i'r sicrwydd hyn. 2. Bond, a cholofnau priodol. 3. Pro- missory Notes, a cholofnau priodol. Anrhegodd Mr. Roberts Gymdeith- as ceiniog yr wythnos sir Dinbych â'r Uyfryn defnyddiol hwn, yr hwn 25