Symud i'r prif gynnwys

Y GWLADGAEWE RHIF. 71:] A C H WEDD, 1838. [Pris 6ch. C Y N N W Í'S I A 1) RYWG UAFFYDDl AETII. Cofîant '*•• Fárbh. Goronwv Owa'îu, ý BAJ'ltì'.r.:.'............."...:...;.. 321 , D ü WLN Y D DIA ET H. Egll'riadau Ysgrythyroj,.—-Sylwad-' au ar. Num.. xi. 31, 32, yh cynnwys Ymofyniadau manwl meŵn perthynas i'r Solì-ieir, upha rai yporthwycilsrael yn yr aftialwch.............,.... 325 Sylwadau ar Daù. vii. 3................ 329 Gostyngeiddrwydd Gwybodaeth ......' ii. Iawn-ddefnyddio Amser.............. 33o DAEARYDDIAETH. Hanes Llundain (Parhad,o tudal. 300,)..;-.! yn cynnwys aclrodcüad am y" Tân •IWawr,'' yu y flwyddyn 1666,500... •. ib. AMRYWIAETH. Cyfarwiiddiadau Amaethi/ddól.—Cadwr-., ' ; a-etli Mòch, &c .....'.............. 332 Goiu-MîiAl-îTH.-Llythyr ar '"■ Gyfánsodd- < — iád Emynau, Tòr-rríefe'Or',' ' a Cham-aceniad, ''.gydar'■•>::• ehyfeiriad neillduol atSyl- wadau Mr. 11. W. yn y Rhif. am Ragfyr, 1837.". 334 Effeithiau Breuddwydion ............ 335 Y Maen Ystinos (Àsbe&tos)...........337 Dyddanion........................... ib. BARDDONIAETH. . Tosturi............................ 338 Dau Englyn ar Oriawr ( Watch )...».. ib. Dan bennill ac Englynion ar goroniad y . j Tl J)AL. Frenhines________................ 338 Yr Aderyn gweddw.................... ib. Englynion i.ofyn fTon, gan Fathew Owen 339 Cwynfan arol Sîr Dre-Faldwyn ...... il>. Yr Eneth gywir.................... U>, D&n Englyu i'r Gwladgarwr........... 340 HANESIAETH CREFYDDOL A GWLADOE Crcfyddol. | Tramoiì.—Newyn mawr yn yr lndia... ib. Dirwestaeth,...............",...;____... 34! ! Gwladol. ;..", .:JV I CARTäBPOL.-Cymdeithasau Amaethyddol 341 s . Cymdefthas sẃydd Fôri i; U- ib. Cymdeithas Lerpwl ...... 313 jC'yfarfod Llëenyddol Abergafenni —. 344 j'Y^Senedd.'...-----;.-..................... 350 Newyddion Tramor. i China..............>..»........... ib. i Canada............................ ib. Spa'en.............................. ib. j '" Cartrefol. jYCynauaf............................ ìb. ! Parch-gyduabyddiaeth ............... 351 i j Cyfarchiad anrhegol..........'....... ib. Sylwadau Llëenyddol.................... ib. Manionac ,Oüon...................... ib. \ Genedigaethau, Priodasau, &c.........3f)2 I ;;.'' fi ': :;;.;;..'; CnksM.Il:/U; £%& - ' ■ Publishsd by EDWÁRD PARRY, Exehange Buildingsj and to be had <on thc first .,..of every Montb,, w;ith other M:agazines, of H. Hughes, 15, St Martins-lë-Grand, London, and all tbe Bôolcsellers throughoUt North arid Sòuth Wales, Liverpool, Manchester, &c. PRJNTEö FOR E PARRY, BY E. BELWS, NEWGATE STREET, CHESTER. !l