Symud i'r prif gynnwys

RHIF 62. Gyfres Newydd. " Nid llai fy Ngoleuni i o'ch G-oleuo 0^^!.' 'WyOwÇc *56X*£3d>£3óì «**«* *<«*>< Y LLUSERN! CYLCHGRAWN MISOL AT WA8ANAETH EGLWYSI AC YSGOIJON SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD, Dan Olygiaeth y Parchn. J. WILLIAMS, Liverpool, ac R. HUMPHREYS, Bontnewydd. SáT #»*• CHWEFROR, 1898- %<^_____________________ CYNNWYSIAD: NoDIADAU CyFFREOINOL ...................................... Y Beibl yn Ngoleuni Darganfyddi&dau Diweddar. II. Gau Mr. Job Owen, Llanberis................................... Bye-Loffion Bregeth Ol.v' Eglwysbach. Gan J. Pumsaint Jones, Treharris ..................................... Sylwadau ar Psalm II. Gan y Parch. R. S. Thoraas, Abercynon GWERSI YR YSGOL SuL ! — Dosbarth Hynaf ................................ Dosbarth Ieuengaf .............................. Ychydig Ofyniadau Cyffredinol ar Rai o Salstau Dafydd. Gan Mr. J. Roberts, B.A., Royal College of Science, S.W....... NODIADAU AR LYFRAU.......................... ............. PRIS CEINIOG. Argraffwydgan O-wmni y Wasg Gencdlaethol Oymreig {Cyf)> yn Sicyddfa'r " Oenedl," Oaernarfon.