Symud i'r prif gynnwys

Y LLUSERN: CYLCHGRAWN MISOL at wasanaetb Eglwysi ac Ysgolion Sabbothol y Methodistiaid Calfínaidd. DAN OLYGIAETH Y PARCH. OWfiN PARRY, CEMÄES, MON, PARCH. JOHN WILLIÄMS, LIYERPOOL. RHAGFYR, i9©3. CYNNWYSIAD: NoDIADAU CYFFREDINOL......................................................'............ 177 PWY YW FY Nghymydog?............................................................,....... 182 Calfaria. Gan John Lewis, Welsh Church, Dublin ...................... 184 ÖWERSI YR YgGOL SíTL............................................................................ 185 Y "Modulator"................................................................................ 189 Llyfrau Nbwyddion ,.................................................................... 190 PRIS CEINIOG. Aryraffwyd gan Ìh&mm yWutg Genedl- aethol Gymreig {Cyf.)} yn Swyddýa'r " Geneäl," Caernar*bn.