Symud i'r prif gynnwys

"■"•■...............WWZ .1 * — Rhiî 142. Cyfres Newydd. Cyf. XII. "NID LLAI PY NGOLEUNI I O'CH GOLEUO CHWI. Y LLUSERN: CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETB Egiwysi ac Ysgolion Sabbothol y Methodistiaid Calfinaidd. DAN OLYGIAETH V PÄRCH. OWEN PARRY, CEMÄES, MON, a'r PARCH. JOHN WILLIAMS, LIYERPOOL. HYDEEF. 1904. CYNNWYSIAD: Nodiadau Cyffredinol .............................. .........145 Çrefydd Deuluaidd. I. Gan E. W. Williams, Amlwch .......150 Emyn ar Agoriad Capel Newydd. Gan Manaw Mon, Caergybi 152 GWERSI YR YSGOL SlJL— Y Dosbarth Ieuengaf..................................153 Y DOSBARTH HYNAF ..........................'..........155 Y Llusern Gan Glanvor, Llanedwen............................159 Llyerau Newyddion .......................................l G0 PRIS CEIIMIOG. WSSWWWW^Ii^WWiWtWW Ar yrafwyd yun tíwmni y Cyhoeddieyr Cyrnnig (Cyf.), yw Swyddja'r "öeneâl," Caemarfon. I