Symud i'r prif gynnwys

"NID LLÄI FY HGOLEUNI I O'CH GOLEUO CHWI." LLUSERN: C Y L C H G R A W N MISOL AT WASANAETH Eglwysi ac Ysgolion Sabbothol > Methodistiaid Calfina/dd. DAN OLYGIAETH Y PARCH. OWEN PARRY, CEMÄES, MON, a'r PARCH. JOHN WILLIAMS, BRYNSIENCYN MEDI. 1908. CYNNWYSIAD. Nodiadatj Cíffeedinol................................... Tk AtHEA.-WIA.ETH AM PjECHOD YNGWYNEP SYNIADAL DrWEDDAB. Gan y Parch. J. T. Pritchard, Uwciiymynydd............ PA FODD I GYFADDASTJ YT~ YSGOL SaBBOTHOL I DDYBCHAFLAD moesol ei deiliaid. Gan Mr. J. E. "Williams, Dwyraii. Me. David Htjghes, Llanaelhaiaen. G-an B. Jom>, Llanfairfechan....................................... Arfkrion Peiodas yx y Dwybain. Gart y Parch. John Jones, Llanfwrog.................................... I08 Cwtmf Dynoiiaeth....................................... 139 Gweesi yr Ysgol Sabbothol. Gan y Parch. R. Hughes, Valley, Mon......................................... 140 Ehif 189. Cyfr.es Newydd. Cyf. XVI. PRIS CEIIMIOG. Argraffyiyd gan Gwmni y Cyhoeddwyr Cymreig (Cyf.), Caernarfon.