Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

YR ARWEINYDD MISOLYN AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBATHOL T METHODISTIAID CALFIÌíAIDD YN NGOGLEDD A DEHAU CEREDIGION, AM 1876. DAN OLYGIAD Y PARCH. LLEWELYN EDWARDS, M.A. Y GYFEOL GTNTAF. ABERYSTWYTH: AKGÄAFFWYD A CHYHOEDDWYD (DROS T DDAU GYFARFOD MI86l) GAN EMMA C. WILLIAMS, 31, HEOL FAWR. MDCCCLXXVI.