Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

Y GWYLI IONAWH, 1829. ÖIÌIAU YSGRYTHYROL, V N yspaid y flwyddyn ddiwcddâf cyhoeddwyd mewn amryw Rifyn- au o'r Gwyliedydd sylw-nodau eglurhaol ar yr Epistolau, a rhai manaau eraill o'r Ysgry thyr. Rhy- huddiwyd y darllenydd mai amcan yr egìurhadau hynny oedd casglu allan o waith ymdeithwyr ac awd- uron dwyreiniol y cyfryw hanesion ynghylch ansawdd a defodau y ddwyrein-wlad, ag a esponiai am- ryw bethau tywyll a chwithig, obìegid eu bod yn anghysson âg arferion ein gwlad ein hunain. Mewn perthynas i sylwadau moes- awl neu dduwiniaethol, nid amcan- odd y cyfansoddwr eu cynnwys yn ei gasgliadau, o ran, oblegid. y byddai helaethder y cyfryw sylw- adau yn anghyttun â'r terfynau a ganiattai y Cyhoeddwr iddo, ac â'r amrywiaeth a weddai i'r Cyhoedd- iad ei hun, ac o ran, oblcgid y gallai y darllenydd dysgedig eu caffael i radd fanylach a mwy cyn- nwysfawr mewn Hyfrau a ysgrifen- asid i'r perwyl arbennig hwnnw. Barnwyd hefyd y byddai chwedlau lianesawl o'r fath hyn yn fwy boddionawl gan lawer, o herwydd eu bod yn cymmysgu addysg a di- ddanwch ynghyd; addysg yughylch ymadroddion tywyll ysgrythyrawl, a'r diddanwch o ddarllen arferion pobloedd dwyreiniol, y rhai a.am- rywient gymmaint oddiwrth yr eiddom ein hunain. Clywsom gan IONAWR, 1B29. ambell un fod lîawer yn yẅhoííi yn yr hancsiou eglurhaol hya, ao oblegid hynny, pendorfynodd yr ysgrifenydd presennöl, yn ol y cynlluu a osododd Z. o'i íîaen, osod allan o amser i amser sylwad- au olynol ar y 'Prophwydi líeiaf, o Hosea hyd Malachi. Y mae byr~ der yn y pethau hyn mor ddyraun- ol, fel y dewisir, nid cwbl foddloni y darllenydd, ond yn hytrach codi blys, fel yr elo at lÿfrau eraill manylach a dysgediccach. lios. ii. 6. " Mi aganafifynw dy ffordd di â dẁdk"—Ymadrodd diareb'awl ydyw hvvn yn cyfeirio at arfer, gyífredin o gau i fynu adwy gyda drain ne'tt fagwyr. Ond grymmusdcr cyflawn yr ymadrodd ni ddeallir ddim heb ystyried an- sawdd y gẃrychoedd draeniog neu bigog arferol yn ngwlad Canaan, a gwledydd dwyreiniol eraiIL Gwnaed y gwrychoedd hyn mor gedyrn, fel y gaílent fod yn am- ddiííynfeydd, y rhai y byddai yn anhawdd iawn, os nid yn annich- onadwy, i'w gelynion ruthro drwy- ddynt. Dywed Du îoíífod y ííigys- bren Indiaidd, defnydd ei gwrych- oedd, yn gwneuthur attaì-gae an- orfod er diogelwch eu meusydd. Felly ymdeithydd diweddar, Mr. Buclángham, a cìdywed, " Fel yr oeddym yn marchogaeth drwy liihhah, gwelsom mai treílan fech- an oedd hi yn cynnwys oddeutn dega deugain o drigfannau, gwael- ion yr ólwg, a phob un wedi eu